ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności

OR.120.7.2022                                                                                    Przemęt,  2022-02-16

 ZARZĄDZENIE NR   7.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z  dnia  16.02.2022 r.

w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie  art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834 ),  art.  14  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

zarządza się co następuje:

§  1. Powołuje się Zespół ds. dostępności (zwany dalej „Zespołem”) wspomagający koordynatora do spraw dostępności,  w następującym składzie:

1) Grzegorz Aryż – przewodniczący zespołu,

2) Julita Nitschke – członek zespołu,

3) Daniel Kruk – członek zespołu,

4) Joanna Skrzypczak – członek zespołu,

5) Marta Sobierajska – członek zespołu,

6) Patrycja Pabich – członek zespołu.

§  2. Do zadań Zespołu należy:

1) współpraca z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy  o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami,

2)  koordynowanie i monitorowanie zadań związanych z wdrożeniem planu działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) przedstawianie propozycji zmian i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§  3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przemęt do współpracy z Zespołem. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy, w zależności od zakresu merytorycznego sprawy, specjalistów z różnych dziedzin, istotnych dla rozpatrzenia sprawy.

§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Przemęt.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          WÓJT

          /-/Janusz Frąckowiak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.02.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.120.7.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.7.2022

Metryczka

wytworzono: 18.02.2022 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 18.02.2022, 09:01 przez: Sylwia Kaczmarek
zmodyfikowano: 18.02.2022, 13:27 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 42

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.02.2022, 13:27 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 13:26 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 13:25 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 13:24 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 13:23 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 13:14 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
uaktualniono: 18.02.2022, 09:05 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności
utworzono: 18.02.2022, 09:01 przez: Sylwia Kaczmarek ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności