Proponowany porządek XLVIII Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 28.03.2022, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 2022 r.)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly 2022 Kapielisko.pdf
Projekt Uchwaly Ekwiwalent.pdf
Uchwala.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zalacznik Do Uchwaly.pdf
Zmiana Uchwaly Nr 252.2021 Projekt.pdf

Metryczka

wytworzono: 22.03.2022 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 22.03.2022, 15:06 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 15.04.2022, 13:49 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 21

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.04.2022, 13:49 przez: Daniel Kruk Proponowany porządek XLVIII Sesja Rady Gminy Przemęt
utworzono: 22.03.2022, 15:06 przez: Daniel Kruk XLVIII Sesja Rady Gminy Przemęt