Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, na działce o nr ewid. 594/3 obręb Kluczewo oraz na usługi wodne, tj. na odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z powierzchni drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowa) w m. Kluczewo. [US]

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.03.2022
  • Nr aktu prawnego:WR.ZUZ.7.4210.308.2021.MŚ
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie PGW RS.6341.1.2022
Informacja PGW RS.6341.1.2022

Metryczka

wytworzono: 15.03.2022 przez: Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie
opublikowano: 24.03.2022, 08:17 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 24.03.2022, 08:49 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian

uaktualniono: 24.03.2022, 08:28 przez: Kinga Luboń Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, na działce o nr ewid. 594/3 obręb Kluczewo oraz na usługi wodne, tj. na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z powierzchni drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowa) w m. Kluczewo. [US]
uaktualniono: 24.03.2022, 08:28 przez: Kinga Luboń Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, na działce o nr ewid. 594/3 obręb Kluczewo oraz na usługi wodne, tj. na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z powierzchni drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowa) w m. Kluczewo. [US]
utworzono: 24.03.2022, 08:17 przez: Kinga Luboń Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Znak sprawy: WR.ZUZ.7.4210.308.2021.MŚ [US]