Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia elektroenergetycznego linii kablowej SN 15 kV w rurze osłonowej typu HDPEp ø 160 mm pod ciekiem Popowo (ujętego w przepust) w km 4+625 na działce o nr ewid. 325 obręb Barchlin. [US]

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.03.2022
  • Nr aktu prawnego:WR.ZUZ.7.4210.313.2021.MŚ
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Informacja PGW RS.6341.3.2022

Metryczka

wytworzono: 15.03.2022 przez: Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie
opublikowano: 24.03.2022, 09:05 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 24.03.2022, 09:09 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 40

Rejestr zmian