Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla obrębu Przemęt. [US]

 

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla obrębu Przemęt.  

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1275 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3 na okres 60 dni tj. od dnia 31 marca 2022 roku  do dnia 30 maja 2022 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębu Przemęt. W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznać się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanej ustawy o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia przedmiotowego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać pisemnie zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):31.03.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6142.2.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie o wyłożeniu UPUL - wercja WCAG
Zawiadomienie o wyłożeniu UPUL - skan

Metryczka

wytworzono: 31.03.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 01.04.2022, 08:05 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 01.04.2022, 08:12 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 27

Rejestr zmian