Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” [US]

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam  o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”  w dniach od 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski i uwagi do dokumentu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przemęt.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej i ustnie do protokółu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt lub drogą poczty elektronicznej na adres [email protected] do dnia 07.06.2022 r.

Wnioski i uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.05.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.602.2.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu POŚ - Skan
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu POŚ 2022 2025 wersja WCAG
Projekt Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Przemęt Na Lata 2022 2025 Z Perspektywa Do 2029

Metryczka

wytworzono: 16.05.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 16.05.2022, 14:40 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 16.05.2022, 14:54 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 38

Rejestr zmian