Wykaz głosowań z LI Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2022-05-30 o godz. 11:05:16, a zakończono o godz. 14:07:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Justyna Klecha
 5. Piotr Kokornaczyk
 6. Joanna Koziołek
 7. Monika Maćkowiak
 8. Stefan Napierała
 9. Jan Rademacher
 10. Łukasz Wojciechowski
 11. Szymon Wojciechowski
 12. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z L sesji. (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca. (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027. (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r., w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy. (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemęt w latach 2022 – 2026. (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska
 • PRZECIW (1):
  Stefan Napierała
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski

Zakończono sesję (14:07:21)

Metryczka

wytworzono: 31.05.2022 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 31.05.2022, 13:50 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 19

Rejestr zmian

utworzono: 31.05.2022, 13:50 przez: Daniel Kruk Wykaz głosowań z LI Sesji Rady Gminy Przemęt