Wykaz głosowań z LII Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2022-06-28 o godz. 09:02:34, a zakończono o godz. 12:54:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 11 maja 2022 roku jako pkt. 14. (09:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma Pana K.F z dnia 26 maja 2022 roku (data wpływu 3 czerwca 2022 rok) jako pkt 15. (09:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 10 czerwca 2022 r. jako pkt 16. (09:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego jako pkt 17. (09:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LI sesji (09:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (10:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027. (10:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2022/2023. (10:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Poświętno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. (10:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 11 maja 2022 roku. (10:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma Pana K.F. z dnia 26 maja 2022 roku (data wpływu 3 czerwca 2022 rok). (10:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 10 czerwca 2022 r. (10:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania. (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2021 (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (12:54:58)

Metryczka

wytworzono: 29.06.2022 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 29.06.2022, 08:14 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian

utworzono: 29.06.2022, 08:14 przez: Sylwia Kaczmarek Wykaz głosowań z LII Sesji Rady Gminy Przemęt