ZARZĄDZENIE NR 40.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28.07.2022 r. w sprawie: standardów postępowania z psem asystującym osobie z niepełnosprawnością dla osób pracujących w Urzędzie Gminy Przemęt

OR.120.40.2022

Przemęt,  2022-07-28

 

 

ZARZĄDZENIE NR 40.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z  dnia 28.07.2022 r.

 

 

w sprawie: standardów postępowania  z psem asystującym osobie
z niepełnosprawnością  dla osób pracujących w Urzędzie Gminy 
Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust 1) pkt d) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.), art. 2 pkt 11 oraz art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 • 1. Wprowadza się standardy postępowania z psem asystującym osobie
  z niepełnosprawnością dla osób pracujących w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                       Wójt

                                                                                   /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Anna Wojciechowska

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):28.07.2022
 • Nr aktu prawnego:OR.120.40.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Standardy Postępowania Pies Asystujacy
ZARZĄDZENIE

Metryczka

wytworzono: 28.07.2022 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 29.07.2022, 10:05 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 29.07.2022, 10:08 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 22

Rejestr zmian