ZARZĄDZENIE NR 66.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

     Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 • 1. Powierza się Panu Bartłomiejowi Górnemu stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

 

 • 2. Zakres kompetencji dyrektora szkoły określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

 

 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):04.08.2022
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.66.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 66.2022

Metryczka

wytworzono: 04.08.2022 przez: Marta Sobierajska
opublikowano: 05.08.2022, 14:51 przez: Julia Michalewicz
zmodyfikowano: 05.08.2022, 14:52 przez: Julia Michalewicz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 41

Rejestr zmian