ZARZĄDZENIE NR 49.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz 559. z póź. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Wprowadzam „Procedurę tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.10.2019).

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie od 1 grudnia 2022 r.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.10.2022
  • Nr aktu prawnego:49.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie 49.2022

Metryczka

wytworzono: 19.10.2022 przez: Mirosława Wojciechowska
opublikowano: 19.10.2022, 12:41 przez: Mirosława Wojciechowska
zmodyfikowano: 25.10.2022, 08:38 przez: Mirosława Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian