Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt”

OR.120.59.2022                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2022-11-18

 

ZARZĄDZENIE NR 59.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Mirosława Wojciechowska – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Julita Nitschke – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                     WÓJT

                                   /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.11.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.120.59.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 18.11.2022 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 21.11.2022, 11:24 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 21.11.2022, 11:25 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian