Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha i 517/5 o pow. 0,0855 ha, położonych w Siekowie, objętych księgą wieczystą KW PO1E/00049433/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

OR.0050.117.2022                                                                                                                                                                                                                                         Przemęt, dnia 6 grudnia 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR  117 .2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 6 grudnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha i 517/5 o pow. 0,0855 ha, położonych w Siekowie, objętych księgą wieczystą KW PO1E/00049433/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha i 517/5 o pow. 0,0855 ha, położonych w Siekowie, objętych księgą wieczystą KW PO1E/00049433/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

  1. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :

1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji

2. Patrycja Śledź            – Członek Komisji

3. Sylwia Szaranek        – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):06.12.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.117.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.117.2022

Metryczka

wytworzono: 12.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 12.12.2022, 12:26 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 12.12.2022, 12:28 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 19

Rejestr zmian