RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 • Dodatkowe informacje:

  Wykaz ras psów uznanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel psa.

 • Opłaty:
  • 82 zł opłata skarbowa – na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1c i art. 4 (zał: cz. III poz. 44 pkt 2, kol .3) art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej.
  • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przemęt – BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:
  • w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji,
  • odwołanie należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.
 • Podstawa prawna:
  • 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1.     Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2.     Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3.     Cele przetwarzania | podstawa prawna

  a)     Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.

  ·       art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

  ·       §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne.

  ·       Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4.     Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.

  5.     Odbiorcy danych:

  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6.     Przysługujące Pani/Panu prawa:                                                                                                                                               

  a)     Prawo żądania dostępu do danych

  b)     Prawo żądania sprostowania danych

  c)     Prawo żądania usunięcia danych

  d)     Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e)     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7.     Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wydania zezwolenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8.     Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 87

 • Termin załatwienia sprawy:

  wydanie decyzji do 30 dni od momentu złożenia wniosku, w przypadkach skomplikowanych do 60 dni od momentu złożenia wniosku

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
 • Druk/wniosek:

  rs.5 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

5 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Metryczka

wytworzono: 27.01.2021 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 14.12.2022, 13:50 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:35 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 115

Rejestr zmian

uaktualniono: 21.02.2024, 08:35 przez: Izabela Litkowska RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
uaktualniono: 20.02.2024, 13:31 przez: Izabela Litkowska RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
uaktualniono: 20.02.2024, 12:23 przez: Izabela Litkowska RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
uaktualniono: 05.07.2023, 14:42 przez: Honorata Jęsiek RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
uaktualniono: 14.12.2022, 13:54 przez: Tomasz Konieczny RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
utworzono: 05.02.2021, 11:08 przez: Tomasz Konieczny RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ