Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin wraz z wykonaniem odcinka kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z drogi. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 108/5, 242/4, 173/2, 99/1, 117/2, 337, 20/1, 150 w obrębie ewidencyjnym Osłonin.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin wraz z wykonaniem odcinka kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z drogi. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 108/5, 242/4, 173/2, 99/1, 117/2, 337, 20/1, 150 w obrębie ewidencyjnym Osłonin.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia

do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):09.01.2023
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.1.2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie wszczęcie Skan
Obwieszczenie - wszczęcie wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 09.01.2023 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 09.01.2023, 15:20 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6

Rejestr zmian