Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 1711 (za rok 2023)

KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2023 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 37/2023 z dnia 04.05.2023 r.
TERMIN KONTROLI 12.05.2023 r. do 26.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola finansowa wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej, zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową  – 2022 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

 
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 43/2023 z dnia 23.05.2023 r.
TERMIN KONTROLI 05.06.2023 r. do 20.06.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej w jednostce.

Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

 
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

 
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  
4. OZNACZENIE ORGANU  KONTROLI  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI  
TERMIN KONTROLI  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  
PROTOKÓŁ KONTROLI  
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  

 

Metryczka

wytworzono: 13.01.2023 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 13.01.2023, 12:48 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 24.05.2023, 09:12 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 27

Rejestr zmian