Kontrole wewnętrzne w podmiocie – rok 2023

KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2023 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  2/2023  Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 11.01.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna przestrzegania przepisów pracy, przepisów Regulaminu Pracy przez pracowników urzędu w zakresie porządku pracy
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 13.01.2023 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 24.01.2023 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 3/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 16.01.2023 r.  do 24.01.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2022 r.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 25.01.2023 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  5/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 30.01.2023 r. do 3.02.2023. r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2022 r.

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI
TERMIN KONTROLI
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI
TERMIN KONTROLI
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)

 

Metryczka

wytworzono: 13.01.2023 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 13.01.2023, 12:46 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 26.01.2023, 09:34 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 19

Rejestr zmian

uaktualniono: 26.01.2023, 09:34 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie – rok 2023
uaktualniono: 13.01.2023, 13:20 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie – rok 2023
utworzono: 13.01.2023, 12:46 przez: Daniel Kruk Kontrole wewnętrzne w podmiocie – rok 2023