Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych (typu brda) na działce o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Wieleń

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych (typu brda) na działce o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt
w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ), pismem
z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: PN.6730.7.2023, projekt decyzji został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Starostwa Wolsztyńskiego  celem uzgodnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71

&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.01.2023
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.7.2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie - uzgodnienia wersja WCAG
Obwieszczenie - uzgodnienia skan

Metryczka

wytworzono: 20.01.2023 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 20.01.2023, 14:10 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1

Rejestr zmian