Proponowany porządek LXII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 01.02.2023, g. 10:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt z działalności za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 -2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly Ustalenie Stawki Za 1 Km Przebiegu Pojazdu.pdf
Uchwala Ws Przytapienia Letniskowa Przemet Calosc Z Napisem.pdf
Zmiana Uchwaly Program Oslonowy.pdf
Zmiana Uchwaly Zasady Zwrotu Wydatkow .pdf
Zmiana Uchwaly W Sprawie Podwyzszenia Kryterium1.02.2023.pdf

Metryczka

wytworzono: 26.01.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 26.01.2023, 12:11 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian

utworzono: 26.01.2023, 12:11 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LXII Sesji Rady Gminy Przemęt