Proponowany porządek LXIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 28.02.2023, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly Kapielisko.pdf
Uzasadnienie Do Uchwaly.pdf
Zalacznik Do Uchwaly Nr 1.pdf
Zalacznik Do Uchwaly Nr 2.pdf
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Uchwala .pdf
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 1 .pdf
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 2 .jpg
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 3 .jpg
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 4 .jpg
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 5 .pdf
Studium Przemet Zmiana Nr 7 Zalacznik Nr 6 .pdf
Projekt Uchwaly Ws Przytapienia Zmiana Planu Olejnica .pdf
Projekt Uchwaly.pdf
Zalacznik Do Uchwaly.pdf
Uzasadnienie.pdf
Projekt Uchwaly Rady Gminy Przemet W Sprawie Przyjecia Programu Oslonowego Gminy Przemet Korpus Wsparcia Seniorow Na Rok 2023..pdf
Zalacznik Do Uchwaly Rady Gminy Przemet Korpus Wsparcia Seniorow Na Rok 2023..pdf
Uzasadnienie Do Uchwaly Rady Gminy Przemet W Sprawie Przyjecia Programu Oslonowego Gminy Przemet Korpus Wsparcia Seniorow Na Rok 2023..pdf

Metryczka

wytworzono: 22.02.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 22.02.2023, 11:11 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 21

Rejestr zmian

utworzono: 22.02.2023, 11:11 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LXIII Sesji Rady Gminy Przemęt