Proponowany porządek LXIV Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 30.03.2023, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia 2023 roku (data wpływu 20 stycznia 2023r.)
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2022 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala Ulice W Starkowie Ul. Szuwary Z Napisem.pdf
Uchwala W Spawie Okreslania Wymagan.pdf
Sprawozdanie Z Dzialalnosci Gops Za 2022 Rok.pdf
Sprawozdanie Z Realizacji Zadan Z Zakresu Wspierania Rodziny Za 2022 Rok..pdf

Metryczka

wytworzono: 24.03.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 24.03.2023, 11:30 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 42

Rejestr zmian

utworzono: 24.03.2023, 11:30 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LXIV Sesji Rady Gminy Przemęt