PN.IV WYDANIE WYPISU LUB/I WYRYSU ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.IV WYDANIE WYPISU LUB/I WYRYSU ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie wypisu lub/i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każda zainteresowana osoba.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 72

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa: za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. od wypisu

  a) do 5 stron – 30,00 zł

  b) powyżej 5 stron – 50,00 zł;

  2. od wyrysu:

  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł;

  b) nie więcej niż 200,00 zł.

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a,  art. 6 ust 1 pkt 1, art. 4,  zał. cz. I, kol. 3 pkt 51 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. W przypadku budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie skarbowej.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

  3) e– PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/budownictwo-i-mieszkania/ustalanie-warunkow-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu/wypisy-i-wyrysy-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego).

 • Dodatkowe informacje:
 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna:

   • Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
    i archiwach.

  4) Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych.
    • Prawo żądania sprostowania danych.
    • Prawo żądania usunięcia danych.
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r., K-5

 • Druk/wniosek:

  pn.4 Wniosek o wydanie wypisu lub/i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

4 DRUK Wydanie wypisu lub i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Metryczka

wytworzono: 07.07.2023 przez: Wójt Gminy Przemęt
opublikowano: 07.07.2023, 09:00 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 14.02.2024, 11:56 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 67

Rejestr zmian