Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załączniki

Diagnoza służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt
Zalacznik graficzny do projektu Uchwaly
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i rewitalizacji
Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji z uzasadnieniem
Zarządzenie Wójta Wraz Z Załącznikami
Formularz uwag
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne - skan
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 19.10.2023 przez: Daniel Kruk
opublikowano: 19.10.2023, 07:48 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 29.11.2023, 10:06 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian

uaktualniono: 29.11.2023, 10:06 przez: Sylwia Kurpisz Rewitalizacja
uaktualniono: 19.10.2023, 09:07 przez: Sylwia Kurpisz Rewitalizacja
uaktualniono: 19.10.2023, 08:50 przez: Sylwia Kurpisz Rewitalizacja
utworzono: 19.10.2023, 07:48 przez: Daniel Kruk Rewitalizacja