Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.02.2019 14:22:11 do: nadal, opublikowana przez: Jakub Górny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym i szafką kablową w m. Przemęt

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Przemęt zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym i szafką kablową w m. Przemęt. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 658/10, 658/11, 658/1, 676/4 w m. Przemęt. Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2018
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):04.02.2019
 • Nr aktu prawnego:RNP.6733.4.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

 • Dokument wytworzył:Izabela Litkowska
 • Data wytworzenia:04.02.2019
 • Godzina wytworzenia:9:30
 • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt