Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz w gminie Przemęt. Obwieszczenia RN.6220.4.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Komunikaty RN.6220.3.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych na działce o nr ewid. 145/6 obręb Solec Nowy Komunikaty RN.6220.7.2019 04.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.3.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
INFORMACJA Wójta Gminy Przemęt o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz” Komunikaty RN.6220.4.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Barchlin) o mocy do 1.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 219/43 obręb Barchlin Komunikaty RN.6220.6.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Komunikaty RN.6220.5.2019 08.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY PRZEMĘTdla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.5.2019 08.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 09.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń , gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.5.2019 05.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – budowa stawu rekreacyjnego do ekstensywnej hodowli ryb na działkach o nr ewid. 283 i 284/2 obręb Solec Komunikaty RNP.6220.17.2018 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wydaniu przez przez SKO decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa dwóch domków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej we Wieleniu na dz.139/154 Komunikaty RN.6220.16.2018 10.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt Komunikaty RNP.6220.14.2017 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – „budowa domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 132/5 obręb Solec”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Komunikaty RNP.6220.18.2018 30.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt do stron postępowania – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 593 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.5.2019 31.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 950 obręb Kaszczor Komunikaty RNP.6220.19.2018 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działceo nr ewid. 154 we Wieleniu”. Obwieszczenia RNP.6220.1.2019 30.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – rozbudowa zakładu wyrobów betonowych o dodatkowy węzeł betoniarski oraz rozbudowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 1615/1, 1615/6 , 1615/7, 1615/10, 1615/11, 1615/12 w Mochach Komunikaty RNP.6220.8.2018 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 22.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie dwóch budynków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 139/154 we Wieleniu ” Komunikaty RNP.6220.16.2018 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.9.2017 01.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły