Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz Obwieszczenia RS.6220.31.2021 01.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.34.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.22.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt Obwieszczenia RS.6220.14.2021 25.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.9.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.26.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.2.2021 19.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.24.2021 17.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.24.2021 17.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz Obwieszczenia RS.6220.31.2021 15.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej Komunikaty RS.6220.23.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej. Obwieszczenia RS.6220.23.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. znak: RS.6220.17.2021 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.17.2021 12.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 1026/1 i 1028, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.19.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą”. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.18.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.21.2021 04.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.21.2021 04.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.12.2021 02.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Rozbudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny o naziemny zbiornik gazu o poj. 4,85 m3 w miejscowości Nowa Wieś dz. nr 684/1, 685/1. Obwieszczenia RS.6220.28.2021 03.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.12.2021 02.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt” Obwieszczenia RS.6220.9.2021 29.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 35 w Osłoninie, gmina Przemęt. Komunikaty RS.6220.11.2021 29.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 35 w Osłoninie, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.11.2021 29.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w m. Mochy, gmina Przemęt. Komunikaty RS.6220.7.2021 27.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w m. Mochy, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.7.2021 27.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.26.2021 21.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, 7obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.2.2021 20.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.21.2021 19.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.24.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły