Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 120/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2019 roku Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 119/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 118/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 117/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019 – 2023 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 116/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2020 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 115/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2020 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 114/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 113/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 112/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 111/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 110/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 sierpnia 2019 roku Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 109/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/767/10 z dnia 27 września 2010r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 108/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 107/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 106/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 105/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 104/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 103/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 102/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 101/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 100/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 99/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 98/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 01.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 97/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 96/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 95/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność organu wykonawczego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 94/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2019 roku Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 93/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wieleń na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 92/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 91/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły