Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 287/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 287/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 286/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 286/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 285/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 285/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 284/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2020 Uchwała 284/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 283/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania. Uchwała 283/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 282/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie Uchwała 282/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 281/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 281/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 280/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. Uchwała 280/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 279/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Uchwała 279/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 278/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt Uchwała 278/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 277/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 277/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 276/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 276/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 275/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027 Gminie Opalenica. Uchwała 275/2021 27.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 274/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 maja 2021r. w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 Uchwała 274/2021 27.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 273/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 maja 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 273/2021 27.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 272/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 maja 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 272/2021 27.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 271/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaszczorze. Uchwała 271/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 270/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2021 r. Uchwała 270/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 269/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r. Uchwała 269/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 268/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego składanej wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Uchwała 268/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 267/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. Uchwała 267/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 266/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. Uchwała 266/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 265/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo. Uchwała 265/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 264/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Uchwała 264/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 263/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Uchwała 263/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 262/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przemęt lub jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała 262/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 261/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 261/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 260/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 260/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 259/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przemęt za rok 2021 Uchwała 259/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 258/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 21 lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021r. Uchwała 258/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły