Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 15/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt. Uchwała 15/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 14/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Uchwała 14/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 13/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Przemęt. Uchwała 13/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 12/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 12/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 11/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 11/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 10/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 10/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 9/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 9/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 8/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 8/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 7/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 7/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 6/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 6/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 5/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. Uchwała 5/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 4/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. Uchwała 4/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 3/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Uchwała 3/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 2/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. Uchwała 2/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 1/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Uchwała 1/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 596/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie porozumienia z Gminą Włoszakowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Przemęt opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach przy PL. 21 Października 4. Uchwała 596/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 595/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. Uchwała 595/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 594/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spokojnej w miejscowości Nowa Wieś. Uchwała 594/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 593/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Uchwała 593/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 592/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 592/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 591/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 591/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 590/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Pana Grzegorza Machoy. Uchwała 590/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 589/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca Uchwałę Nr 552/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. Uchwała 589/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 588/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 588/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 587/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 587/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 586/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2024 roku. Uchwała 586/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 585/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034. Uchwała 585/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 584/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej. Uchwała 584/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 583/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt. Uchwała 583/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 582/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2024 roku.” Uchwała 582/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły