Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 548/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2023 roku. Uchwała 548/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 547/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 października 2023 roku. Uchwała 547/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 546/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała 546/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 545/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 545/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 544/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 521/2023 z dnia 28 września 2023 roku Rady Gminy Przemęt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem. Uchwała 544/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 543/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim – przy granicy z obrębem ewidencyjnym Perkowo. Uchwała 543/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 542/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie ulic Grzybowej i Polnej. Uchwała 542/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 541/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz w rejonie ulicy Kasztanowej. Uchwała 541/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 540/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego. Uchwała 540/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 539/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Uchwała 539/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 538/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Przemęt pn. „Statuetka KRYSZTAŁOWA KONWALIA”. Uchwała 538/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 537/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 537/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 536/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca emisję obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała 536/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 535/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 535/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 534/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 534/2023 30.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 533/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku Uchwała 533/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 532/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemęt Uchwała 532/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 531/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku Uchwała 531/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 530/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 Uchwała 530/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 529/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała 529/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 528/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 528/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 527/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 527/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 526/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku Uchwała 526/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 525/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku Uchwała 525/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 524/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”. Uchwała 524/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 523/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 308/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy ul. Polnej 1 i 3. Uchwała 523/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 522/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Przemęt do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Uchwała 522/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 521/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem Uchwała 521/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 520/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo Uchwała 520/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 519/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Uchwała 519/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły