Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 311/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Przemęt”. Uchwała 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 310/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Uchwała 310/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 309/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała 309/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 308/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy ul. Polnej 1 i 3 Uchwała 308/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 307/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń Uchwała 307/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 306/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej. Uchwała 306/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 305/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 305/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 304/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 304/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 303/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 303/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 302/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r.w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 302/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 301/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 301/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 300/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 Uchwała 300/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 299/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 299/2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 298/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Przemęt w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym Uchwała 298/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 297/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 maja 2021 roku, doręczonego dnia 2 czerwca 2021 roku Uchwała 297/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 296/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) Uchwała 296/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 295/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach Uchwała 295/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 294/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2021/2022 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Uchwała 294/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 293/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Uchwała 293/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 292/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Wielkopolska Południowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała 292/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 291/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego Uchwała 291/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 290/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 Uchwała 290/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 289/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 289/2021 31.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 288/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 288/2021 02.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 287/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 287/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 286/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 286/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 285/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 285/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 284/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2020 Uchwała 284/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 283/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania. Uchwała 283/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 282/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie Uchwała 282/2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły