Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 461/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 461/2023 23.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 460/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Uchwała 460/2023 23.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 459/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 459/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 459/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 459/2022 29.12.2022 VII 2014/2018 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 458/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 458/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 457/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała 457/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 456/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo Uchwała 456/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 455/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Uchwała 455/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 454/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli Uchwała 454/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 453/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Uchwała 453/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 452/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027 Uchwała 452/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 451/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 451/2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 450/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała 450/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 449/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku Uchwała 449/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 448/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt Uchwała 448/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 447/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Uchwała 447/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 446/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała 446/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 445/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz Uchwała 445/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 444/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barchlin Uchwała 444/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 443/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Uchwała 443/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 442/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice Uchwała 442/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 441/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 Uchwała 441/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 440/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 440/2022 29.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 439/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 Uchwała 439/2022 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 438/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 438/2022 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 437/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała 437/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 436/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie przekazania wniosku Uchwała 436/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 435/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu Uchwała 435/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 434/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO-REGION” Uchwała 434/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 433/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zgłoszenia Sołectwa Borek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” Uchwała 433/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły