Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 271/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaszczorze. Uchwała 271/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 270/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2021 r. Uchwała 270/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 269/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r. Uchwała 269/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 268/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego składanej wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Uchwała 268/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 267/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. Uchwała 267/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 266/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. Uchwała 266/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 265/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo. Uchwała 265/2021 07.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 264/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Uchwała 264/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 263/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Uchwała 263/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 262/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przemęt lub jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała 262/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 261/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 261/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 260/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 260/2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 259/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przemęt za rok 2021 Uchwała 259/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 258/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 21 lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021r. Uchwała 258/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 257/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r. doręczonej dnia 8 lutego 2021r. Uchwała 257/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 256/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. Uchwała 256/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 255/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec Uchwała 255/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 254/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo Uchwała 254/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 253/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz Uchwała 253/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Uchwała 252/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 251/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku. Uchwała 251/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 250/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 Uchwała 250/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 249/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok Uchwała 249/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 248/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku.” Uchwała 248/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 247/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 7 stycznia 2021 r. Uchwała 247/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 246/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 5 stycznia 2021 r. oraz jej uzupełnieniu z dnia 16 stycznia 2021 r. doręczonego dnia 18 stycznia 2021 r. Uchwała 246/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 245/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 245/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 244/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 244/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 244/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 244/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 243/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Uchwała 243/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły