Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2023 25.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.40.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 39.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.39.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 38.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2023/2024” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2023 04.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w m. Błotnica” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2023 04.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2023 25.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2023 16.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie oraz na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin, redukującego zanieczyszczenia powietrza” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2023 10.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 27.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie oraz na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin, redukującego zanieczyszczenia powietrza” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2023 13.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” przeznaczonej dla Administratora Systemów Informatycznych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2023 14.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 30.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia „Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2023 14.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2023 07.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 23.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.23.2023 30.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 24.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.24.2023 30.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 19.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2023 25.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 21.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą kotła c.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.21.2023 01.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2023 31.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 18.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2023 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2023 22.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą kotła c.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 16.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.16.2023 24.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu dziennego dla pracownika Urzędu Gminy w Przemęcie przebywającego na pracy zdalnej w 2023 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2023 07.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 14.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2023 07.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 11.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2023 16.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.63.2022 12.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 52.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 października 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt nr 63.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 grudnia 2021 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.52.2022 21.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 50.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 października 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.50.2022 17.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2023 31.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.12.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 54.2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 4.2022 04.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły