Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 22.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.22.2020 13.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 20.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 31.12.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.69.2019 23.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 19.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2020 08.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.16.2020 31.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2020 24.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2020 24.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Młodszy referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.12.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2020 01.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2020 15.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2020 13.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 24.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.24.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2019 10.12.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2019 25.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zmieniające zarządzenie nr OR.0050.20.2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku” nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05 lutego 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.20.2020 28.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 16.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej Przemęt- Perkowo” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.16.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr OR.0050.19.2020 z dnia 12-02-2020 w sprawie: odbycia Zebrania Wiejskiego w sołectwie Siekówko w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.19.2020 12.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr OR.0050.17.2020 z dnia 05-02-2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: “Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.17.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu danych osobowych pozyskanych w celu ustalania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2020 14.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.2.2020 11.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.41.2019 18.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 38.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej inwestycji pn.: “Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i żłobek Maluch+” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2019 18.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.40.2019 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 39.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.39.2019 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt nr 4.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2019 16.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 35.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2019 03.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły