Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 5.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2021 17.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2021 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2021 22.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. w sprawie: utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.4.2021 17.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2021 27.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.1.2021 22.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2020 31.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2020 31.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 30.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2020 21.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 29.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.29.2020 18.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.28.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 22.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.22.2020 13.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 20.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 31.12.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.69.2019 23.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 19.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2020 08.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.16.2020 31.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2020 24.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2020 24.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Młodszy referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.12.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2020 01.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2020 15.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły