Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 36.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2022 09.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 35.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2022 26.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 34.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.05.2022 r. w sprawie : upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 33.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.05.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do dokonywania niektórych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2022 05.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2022 02.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.28.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 20.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr OR.120.18.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2022 25.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2022 08.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2022 09.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2022 04.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.02.2022 r. w sprawie: powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.7.2022 16.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2022 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2022 15.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2022 07.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 3.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2022 28.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 2.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.2.2022 20.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 66.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.66.2021 30.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 65.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.65.2021 23.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14.01.2022 r w sprawie: przyjęcia Planu działania Urzędu Gminy Przemęt na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 -2023 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 1.2022 19.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 67.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 67.2021 31.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 64.2021 17.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.58.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 61.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.61.2021 23.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 59.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2021 16.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły