Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie NR 67.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 67.2021 31.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 64.2021 17.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.58.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 61.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.61.2021 23.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 59.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2021 16.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.54.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.52.2021 14.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 października 2021 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.53.2021 15.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.51.2021 04.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 50.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zawiadomienia o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez pracownika Urzędu Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.50.2021 01.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.48.2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 49.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.49.2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 47.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.47.2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 45.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.45.2021 15.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 44.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30.08.2021 r. w sprawie: wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.44.2021 30.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 43.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.43.2021 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.42.2021 02.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 41.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.41.2021 30.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 40.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 32.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.40.2021 30.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.39.2021 22.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 33.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2021 25.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 34.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Lidera Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2021 17.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.30.2021 10.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły