Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności nr 7.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16.02.2022 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.56.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 53.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.53.2022 24.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 51.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.51.2022 21.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 45.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup opału na potrzeby Gminy Przemęt w 2022 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.45.2022 29.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 39.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wewnętrznych w m. Mochy, m. Siekówko, m. Nowa Wieś i m. Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.39.2022 25.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 49.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 49.2022 13.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 września 2022 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu i modernizacji plaży gminnej w Osłoninie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.47.2022 26.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.43.2022 24.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 42.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.42.2022 03.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.41.2022 02.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28.07.2022 r. w sprawie: standardów postępowania z psem asystującym osobie z niepełnosprawnością dla osób pracujących w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.40.2022 28.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2022 09.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 35.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2022 26.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 34.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.05.2022 r. w sprawie : upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 33.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.05.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do dokonywania niektórych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2022 05.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2022 02.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.28.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 20.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr OR.120.18.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2022 25.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2022 08.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2022 09.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2022 04.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły