Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Audytor Wewnętrzny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 17.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 kwietnia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt nr 51.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 grudnia 2023 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2024 15.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 marca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 3.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2024 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.16.2024 25.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2024 25.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 marca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2024 15.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 14.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2024 15.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 11.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2024 07.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 10.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2024 04.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2024 26.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 8.2024 Wójt Gminy Przemęt z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2024 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.8.2024 12.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 7.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.7.2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2024 24.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 2.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.2.2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 49.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2024 19.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru pisma informacyjnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.4.2024 19.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 3.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2024 19.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12.01.2024 r. w sprawie: przyjęcia Planu działania Urzędu Gminy w Przemęcie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 -2025 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.1.2024 12.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 54.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.54.2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28.12.2023 roku w sprawie : wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami i brelokami elektronicznymi w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.53.2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR OR.120.52.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2023 r.w sprawie: ustalenia Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.52.2023 22.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 15.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 50.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu w 2024 roku usługi palenia w kotłowniach budynków stanowiących mienie Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.50.2023 11.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 49.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.49.2023 11.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.48.2023 01.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 42.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 października 2023 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.42.2023 24.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2023 25.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.40.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 39.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.39.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 38.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2023/2024” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2023 04.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły