Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 35.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2019 03.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 34.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: wyznaczenia zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie analizy ryzyka dla procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2019 22.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 33.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 32.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2019 04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.28.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.29.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2019 05.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.25.2019 28.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2019 zmieniające zarządzenie w spr.wzoru pisma informacyjnego nr 15.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.04.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.1.2019 02.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OR.120.23.2019 ZARZĄDZENIE NR 23.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10.07.2019 r. w sprawie: stosowania znaku jakości „PRZYJAZNY URZĄD” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.23.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.7.2019 08.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2019 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 22.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.22.2019 26.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2019 12.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.4.2019 15.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w sali wiejskiej w Błotnicy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.21.2019 21.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2019 21.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.14.2019 12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2019 12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.16.2019 12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2019 12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 19.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2019 21.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2019 03.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.12.2019 17.05.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. w sprawie: utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły