Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. w sprawie: utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.8.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2019 03.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.03.2019 w spr. powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 25.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.4.2019 18.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2019 14.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.2.2019 14.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.1.2019 14.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 12.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 33.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.11.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 10.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.10.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: procedury aktualizacji w systemie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.9.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.8.2019 15.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.7.2019 14.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.6.2019 14.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.5.2019 30.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły