Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 33.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2021 25.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 34.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Lidera Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2021 17.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.30.2021 10.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcy w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2021 28.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 26.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2021  25.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.25.2021 12.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 24.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.24.2021 10.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 23.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Młodszy referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.23.2021 10.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 21.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.21.2021 29.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 19.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2021  21.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2021 21.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2021 14.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego z dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 11.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1.04.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2021  07.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 11.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2021  01.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.9.2021 05.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.8.2021 26.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2021 17.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2021 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2021 22.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. w sprawie: utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.4.2021 17.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2021 27.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.1.2021 22.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2020 31.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2020 31.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły