Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 54.2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 4.2022 04.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 67.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 67.2022 21.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
 ZARZĄDZENIE NR 68.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 68.2022 21.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 60.2022 21.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie przyjęcia na lata 2023-2025 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.26.2023 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 23.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 170/1 i 170/2 w Perkowie, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.23.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 10.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.10.2023 02.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.9.2023 02.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.8.2023 20.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.7.2023 15.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 6.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lutego 2023 roku uchylające zarządzenie w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.6.2023 02.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.3.2023 19.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2022 30.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.4.2023 24.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 1.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.1.2023 02.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 69.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup opału na potrzeby Gminy Przemęt w 2023 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.69.2022 29.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 66.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.66.2022 21.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 65.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.65.2022 20.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 64.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie w okresie od 02.01.2023 r. do 31.08.2023 r.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.64.2022 14.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.62.2022 01.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.61.2022 30.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów „Polityka ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” oraz „Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.58.2022 17.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 57.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.11.2022 roku w sprawie : upoważnienia do wprowadzania i aktualizacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127 i 2185), informacji o cenie w jakiej Gmina Przemęt sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.57.2022 09.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności nr 7.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16.02.2022 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.56.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 53.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.53.2022 24.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 51.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.51.2022 21.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 45.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup opału na potrzeby Gminy Przemęt w 2022 roku” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.45.2022 29.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły