Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 533/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku Uchwała 533/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 532/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemęt Uchwała 532/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 531/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku Uchwała 531/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 530/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 Uchwała 530/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 529/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała 529/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 528/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 528/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 527/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 527/2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 526/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku Uchwała 526/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 525/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku Uchwała 525/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 524/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”. Uchwała 524/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 523/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 308/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy ul. Polnej 1 i 3. Uchwała 523/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 522/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Przemęt do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Uchwała 522/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 521/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem Uchwała 521/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 520/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo Uchwała 520/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 519/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Uchwała 519/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 518/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu Uchwała 518/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 517/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 517/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 516/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 516/2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 515/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2023 roku Uchwała 515/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 514/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora GOPS w Przemęcie Uchwała 514/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 513/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobów gminy Uchwała 513/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 512/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia na rok szkolny 2023/2024 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt Uchwała 512/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 511/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Uchwała 511/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 510/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o informację o kandydacie na ławnika Uchwała 510/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 509/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku.” Uchwała 509/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 508/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze Uchwała 508/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 507/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 507/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 506/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 506/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 505/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 505/2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 504/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Uchwała 504/2023 28.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły