Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 586/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2024 roku. Uchwała 586/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 585/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034. Uchwała 585/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 584/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej. Uchwała 584/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 583/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt. Uchwała 583/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 582/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2024 roku.” Uchwała 582/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 581/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu. Uchwała 581/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 580/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego. Uchwała 580/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 579/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 579/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 578/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 578/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 577/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. Uchwała 577/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 576/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. Uchwała 576/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 575/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 575/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 574/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Uchwała 574/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 573/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Uchwała 573/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 572/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 572/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 571/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 571/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 570/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Uchwała 570/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 569/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Uchwała 569/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 568/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Uchwała 568/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 567/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. Uchwała 567/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 566/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie na kadencję 2024-2028. Uchwała 566/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 565/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 565/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 564/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 564/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 563/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Uchwała 563/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 562/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 562/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 561/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 561/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 560/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Pana Grzegorza Machoy. Uchwała 560/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 559/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku. Uchwała 559/2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 558/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2024 – 2026. Uchwała 558/2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 557/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Uchwała 557/2023 28.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły