Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 259/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przemęt za rok 2021 Uchwała 259/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 258/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 21 lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021r. Uchwała 258/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 257/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r. doręczonej dnia 8 lutego 2021r. Uchwała 257/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 256/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. Uchwała 256/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 255/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec Uchwała 255/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 254/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo Uchwała 254/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 253/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz Uchwała 253/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Uchwała 252/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 251/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku. Uchwała 251/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 250/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 Uchwała 250/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 249/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok Uchwała 249/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 248/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku.” Uchwała 248/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 247/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 7 stycznia 2021 r. Uchwała 247/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 246/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 5 stycznia 2021 r. oraz jej uzupełnieniu z dnia 16 stycznia 2021 r. doręczonego dnia 18 stycznia 2021 r. Uchwała 246/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 245/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 245/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 244/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 244/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 244/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała 244/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 243/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Uchwała 243/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 242/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 – 2035. Uchwała 242/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 241/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś Uchwała 241/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 240/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor Uchwała 240/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 239/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027. Uchwała 239/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 238/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji PRZEMĘT Uchwała 238/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 237/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego Uchwała 237/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 236/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała 236/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 235/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 Uchwała 235/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 234/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok Uchwała 234/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 233/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 233/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 232/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt Uchwała 232/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 231/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt Uchwała 231/2021 23.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły