Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 421/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 421/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 420/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 420/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 419/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.) Uchwała 419/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 418/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.) Uchwała 418/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 417/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022r. (data wpływu 1 lipca 2022r.). Uchwała 417/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 416/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe Uchwała 416/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 415/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo Uchwała 415/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 414/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy Uchwała 414/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 413/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 413/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 412/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. Uchwała 412/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 411/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego. Uchwała 411/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 410/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027. Uchwała 410/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 409/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego Uchwała 409/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 408/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 Uchwała 408/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 407/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 407/2022 30.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 406/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Uchwała 406/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 405/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Przedstawiciela Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA” . Uchwała 405/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 404/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie odwołania Przedstawiciela Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA”. Uchwała 404/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 401/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027. Uchwała 401/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 403/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w najem części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Przemęt. Uchwała 403/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 402/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2022/2023 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Uchwała 402/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 400/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. Uchwała 400/2022 18.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 399/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 399/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 398/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2021 Uchwała 398/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 397/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania Uchwała 397/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 396/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego Uchwała 396/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 395/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 10 czerwca 2022 r. Uchwała 394/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 394/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma Pana K.F. z dnia 26 maja 2022 roku Uchwała 394/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 393/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 11 maja 2022 roku Uchwała 393/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 392/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwała 392/2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły