Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 97/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 96/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 95/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność organu wykonawczego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 94/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2019 roku Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 93/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wieleń na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 92/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 91/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 90/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 89/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Senior+ Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 88/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019- 2023 Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 87/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 86/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/171/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 października 2008r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Uchwała 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 85/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz Uchwała 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 84/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019- 2023 Uchwała 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 83/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt Uchwała 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 82/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 81/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2018 Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 80/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 79/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 78/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 77/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2019″ Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 76/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 75/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 74/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 73/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 72/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 71/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 70/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 69/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 68/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły