Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 15/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt. Uchwała 15/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 14/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Uchwała 14/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 13/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Przemęt. Uchwała 13/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 12/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 12/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 11/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 11/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 10/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 10/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 9/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 9/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 8/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Przemęt oraz przedmiotu ich działania. Uchwała 8/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 7/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 7/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 6/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 6/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 5/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. Uchwała 5/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 4/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. Uchwała 4/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 3/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Uchwała 3/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 2/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. Uchwała 2/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 1/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Uchwała 1/2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły