Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 540/10 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.9.2023 26.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24 maja 2023 roku Decyzji nr 91/2023 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Przemęt nr 46/2023 (PN.6730.22.2023) z dnia 23 marca 2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 607, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.104.2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.05.2023 roku decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica, na działkach nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i na części działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.7.2023 11.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 maja 2023 roku Decyzji Nr 78/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce o nr ewid. 153/3, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.26.2023 09.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych (ul. Wąskiej i Grzybowej) w m. Mochy. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 388, 1589, 410/1, 409/2, 1585 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 389, 408/12, 425, 447 w obrębie ewidencyjnym Mochy. Obwieszczenia PN.6733.8.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działki nr ewid. 93/4 i na działkach nr ewid. 347/5 i 347/10 obręb Perkowo, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.6.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5 i 347/10 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.6.2023 24.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 44, 280/2 w obrębie ewidencyjnym Błotnica. Obwieszczenia PN.6733.7.2023 21.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 129/1, 130/1, 126/1 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 280/2, 44 w obrębie ewidencyjnym Błotnica. Obwieszczenia PN.6733.7.2023 06.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.03.2023 roku decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na części działki nr ewid. 37/2, obręb Starkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.4.2023 31.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5, 347/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.6.2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce o nr ewid.: 153/3 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.26.2023 28.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 46/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 607, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.22.2023 23.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenia o wydaniu w dniu 21.03.2023 roku decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działek nr ewid. 93/4, 104, 103/2 i na działce nr ewid. 99/3 obręb Perkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2023 21.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 41/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.247.2022 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 40/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.246.2022 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.03.2023 roku decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie kontenerowej rozdzielni SN 15kV, na części działek nr ewid. 409 i 426, obręb Popowo Stare, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 08.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działek o numerach ewidencyjnych 93/4, 104, 103/2 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 99/3 w obrębie ewidencyjnym Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.3.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 153/3 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.26.2023 27.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 24.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 607 w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia PN.6730.22.2023 22.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 37/2 w obrębie ewidencyjnym Starkowo Obwieszczenia PN.6733.4.2023 21.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16 lutego 2023 roku Decyzji Nr 25/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych (typu brda) na działce o nr ewid. 155, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.7.2023 16.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.02.2023 roku decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin, na działkach nr ewid. 99/1, 242/4, 20/1 i na części działek nr ewid. 117/2, 108/5, 173/2, 150, 337, obręb Osłonin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2023 15.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Krętej i ul. Krótkiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 93/4, 99/3, 104, 103/2 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.3.2023 06.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 99/1, 242/4, 20/1 oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 117/2, 108/5, 173/2, 150, 337 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.1.2023 03.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 30.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin Obwieszczenia PN.6733.1.2023 27.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o nr ewid. 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.264.2022 20.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły