Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu Decyzji Nr 7/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku letniskowego, studni wierconej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.306.2020 07.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminny Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.48.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu przyłączenia do sieci działki o numerze ewidencyjnym 176/22 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.49.2020 07.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 02.11.2020 roku decyzji nr 47/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej m. Błotnica, ul. Szkolna 19, dz. 63/6, gm. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.34.2020 02.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.657.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19 na działce o numerze ewidencyjnym 63/6 obręb Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.34.2020 19.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej o napięciu 0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 219/13, 256, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.44.2020 19.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 43/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV, szafki kablowej, szafki kablowo – pomiarowej oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 170/6, 170/8, 170/7, 170/2, 170/3 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt oraz na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1000 obręb Grotniki, gmina Włoszakowice Obwieszczenia RN.6733.42.2020 19.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 44/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w obrębie m. Kluczewo na działkach o numerze ewidencyjnym: 57, 59 w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.39.2020 19.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.176.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19 na działce o numerze ewidencyjnym 63/6 obręb Błotnica, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.34.2020 15.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 42/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym: 254 w obrębie ewidencyjnym Poświętno, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.43.2020 15.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 41/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 2837/125, 2837/139, 2837/141, 2839/145 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.41.2020 09.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 40/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz, gm. Przemęt na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/21, 81/1, 81/3, 47/1, 47/2, 79/1, 79/2, 79/9, 79/8, 950, 838/1, 839/1, 258/7, 257/11, 85, 91/3, 256, 223/19, 111/2, 94/13, 219/2, 179, 128/5, 178/1, 160 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.40.2020 09.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 39/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przesyłowej sieci wodociągowej z m. Wieleń do m. Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 875/6, 816, 805, 799 obręb Kaszczor; 494, 518 obręb Perkowo; 404, 400/12 obręb Nowa Wieś, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.37.2020 09.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.40.2020 06.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV, szafki kablowej, szafki kablowo-pomiarowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/6, 170/8, 170/7, 170/2, 170/3 w m. Starkowo, gmina Przemęt oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 1000 w m. Grotniki, gmina Włoszakowice. Obwieszczenia RN.6733.42.2020 05.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej o napięciu 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 219/13, 256, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.44.2020 05.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 57, 59 w m. Kluczewo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.39.2020 05.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25 września 2020 r. roku przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej o napięciu 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 219/13, 256, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.44.2020 01.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 2837/125, 2837/139, 2837/141, 2839/145 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.41.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.40.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 37/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 38/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.38.2020 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1028/1 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.16.2020 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.17.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.4.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zakątek wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym 544/5 w m. Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.45.2020 15.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej o napięciu 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 219/13, 256, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.44.2020 14.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 04.09.2020 roku (data wpływu 09.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.537.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.38.2020 14.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym: 254 w m. Poświętno, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.43.2020 10.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły