Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Perkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 34/16 i 381 w m. Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.11.2021 14.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 148/6, 146/14, 146/9, 146/8, 146/7, 146/6, 146/5, 146/13, 146/12, 146/11, 146/10 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2021 13.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9, 146/8 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2021 13.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.187.2021 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej w m. Biskupice, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 172, 175/1, 153, 152, 151 obręb Biskupice, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.3.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 798/24, 798/30 i 798/17 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Starkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 211, 175/1 i 175/65 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.4.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 09.04.2021 roku decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej w m. Biskupice Obwieszczenia RN.6733.3.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” Obwieszczenia 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w m. Solec Nowy Obwieszczenia RN.6733.9.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.2.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.8.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.03.2021 roku (data wpływu 29.03.2021 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych postanowienia znak: ZS.224.3.113.2021.RG o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9 i 146/8 w m. Wieleń. Obwieszczenia PN.6733.1.2021 31.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 876 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2021 30.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 760, 777/1 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.6.2021 30.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Nowa Wieś, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 343, 750 w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.5.2021 30.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej w m. Biskupice, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 172, 175/1, 153, 152 oraz 151 w m. Biskupice. Obwieszczenia PN.6733.3.2021 04.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt zawiadamiające strony postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid.: 1028/1 w obrębie miejscowości Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.28.2021 02.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi w m. Wieleń, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 148/6, 146/14, 146/9, 146/8, 146/7, 146/6, 146/5, 146/13, 146/12, 146/11 i 146/10 w m. Wieleń. Obwieszczenia PN.6733.2.2021 01.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9 i 146/8 w m. Wieleń. Obwieszczenia PN.6733.1.2021 01.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 15.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.50.2020 10.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu o wydaniu w dniu 04.02.2021 roku decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na włączeniu do sieci wodociągowej oraz wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 176/22, 176/4 i 173/2 w m. Starkowo, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.49.2020 04.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu przyłączenia do sieci działki o numerze ewidencyjnym 176/22 w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 176/22, 176/4 i 173/2 w m. Starkowo, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.49.2020 29.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 839/1, 950, 81/3, 1028/16, 1028/3 w m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.50.2020 29.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 15.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu Decyzji Nr 7/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku letniskowego, studni wierconej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.306.2020 07.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminny Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.48.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu przyłączenia do sieci działki o numerze ewidencyjnym 176/22 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.49.2020 07.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły