Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 18 października 2021 roku postanowienia do Decyzji Nr 213/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.171.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV w m. Solec. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych: 216/5, 279/5, 268/1, 212/2 w m. Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.28.2021 08.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie budynku letniskowego rekreacji indywidualnej” na  działce o  nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.275.2021 07.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej ul. Jeziornej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 650/9 i 656/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.27.2021 06.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 5.10.2021 roku decyzji nr 27/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewid. 1028/22 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.25.2021 05.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 5 października 2021 roku decyzji nr 264/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku stołówki z przeznaczeniem na budynek usług turystycznych na działkach o numerach ewidencyjnych 144/22 i 146/1 w miejscowości Wieleń oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 874/12 i 873/1 w miejscowości Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.238.2021 05.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 29 września 2021 roku decyzji nr 257/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu do hodowli ryb o powierzchni do 350 m² i głębokości do 2,9 m obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.223.2021 29.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Wójt Gminy Przemęt zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 27 września 2021r. decyzji o warunkach zabudowy nr 255/2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, zlokalizowanej na działce nr 94/21 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.236.2021 27.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą” na działce o nr ewid.: 94/29 w obrębie miejscowości Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.261.2021 27.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid.: 798/36 w obrębie miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.269.2021 27.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 26/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica rejon m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 881, 878/5, 934/6, 935 obręb Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.24.2021 27.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 212, 249 obręb Sączkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.23.2021 24.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 31/21, 63, 54/25 obręb Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.20.2021 24.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica na działkach nr 881, 878/5, 934/6, 935 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.24.2021 22.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV oraz szafki kablowo-pomiarowej w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/29, 841, 851, 855 w m. Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.26.2021 20.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 1028/22 w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.25.2021 20.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie budynku stołówki z przeznaczeniem na budynek usług turystycznych” na działce o nr 146/1, 144/22 obręb Wieleń oraz 873/1, 874/12 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.238.2021 08.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.09.2021 roku decyzji nr 23/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 248/3, 248/4, 239, 250, 240, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 obręb Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.22.2021 07.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.09.2021 roku decyzji nr 22/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 184/88, 184/93 obręb Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.21.2021 07.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Wójt Gminy Przemęt zawiadamia strony postępowania że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie stawu do hodowli ryb o powierzchni do 350 m² i głębokości do 2,9 m.” na działce o nr 94/19 obręb Bucz, gmina Przemęt projekt decyzji został ponownie przekazany do uzgodnienia. Obwieszczenia PN.6730.223.2021 02.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid.: 94/21 w obrębie miejscowości Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.630.236.2021 30.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Wójt Gminy Przemęt zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku Decyzji 222/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 94/35 obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.207.2021 26.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Wójt Gminy Przemęt zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku Decyzji 221/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 94/34 obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.206.2021 26.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2021r. Decyzji nr 220/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 94/17 obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.205.2021 26.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.162.2021 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240, 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo Obwieszczenia PN.6733.22.2021 25.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 1028/22 w m. Bucz Obwieszczenia PN.6733.25.2021 24.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240, 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo Obwieszczenia PN.6733.22.2021 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2021 roku Decyzji Nr 213/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.171.2021 18.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie stawu do hodowli ryb o powierzchni do 350 m² i głębokości do 2,9 m.” na działce o nr 94/19 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.223.2021 16.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2021 roku decyzji nr 21/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 594/3, 266, 684, 756, 778 obręb Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.19.2021 12.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły