Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 30.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin Obwieszczenia PN.6733.1.2023 27.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o nr ewid. 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.264.2022 20.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych (typu brda) na działce o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia PN.6730.7.2023 20.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.247.2022 19.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin wraz z wykonaniem odcinka kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z drogi. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 108/5, 242/4, 173/2, 99/1, 117/2, 337, 20/1, 150 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.1.2023 09.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020 z dnia 2 września 2020 r. (RN.6733.31.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz – etap II, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 142/25, 167, 590/1 (po podziale 590/2) obręb Bucz, 325, 80/2 (po podziale 80/8) obręb Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 obręb Poświętno, 242 obręb Biskupice, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.19.2022 05.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 354/1 (część) oraz 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Obwieszczenia PN.6733.16.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 roku Decyzji nr 262/2022 o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.187.2022 15.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 354/1 (część) i 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.16.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 26 października 2022 roku Decyzji Nr 240/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10m3 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze ewidencyjnym 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.204.2022 26.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.187.2022 21.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.10.2022 roku decyzji nr 17/2022 o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2022 (znak sprawy: PN.6733.4.2022) z dnia 22 kwietnia 2022 r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.18.2022 13.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (PN.6733.4.2022) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1, 174/9 obręb Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.18.2022 10.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 354/1 (część) i 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 10.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Obwieszczenia PN.6733.16.2022 10.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10m3 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o nr ewid.: 592 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.204.2022 03.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.09.2022 roku decyzji nr 16/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 w m. Kaszczor gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 27.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt do uzgodnień Obwieszczenia PN.6730.187.2022 26.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 23.09.2022 roku decyzji nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV/PE 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 269, 285/5, 285/10 obręb Siekówko, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.15.2022 23.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 22 września 2022 roku Decyzji Nr 236/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.197.2022 22.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Wolsztynskiego z dnia 13.09.2022r. w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o ścieżki rowerowe” Obwieszczenia 16.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV/PE śr. 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 269, 285/5 i 285/10 w obrębie ewidencyjnym Siekówko, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2022 15.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV/PE śr. 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 269, 285/5 i 285/10 w obrębie ewidencyjnym Siekówko, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2022 12.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt o przekazaniu projektu decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych celem uzgodnienia. Obwieszczenia PN.6730.204.2022 05.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2022 roku decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w m. Błotnica przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/2, 189/6, 189/5, 138/8, 138/9, 137/5 obręb Błotnica, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.11.2022 05.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6, 138/8, 138/9, 137/5 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN relacji Sława-Łupica w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły