Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt do uzgodnień Obwieszczenia PN.6730.187.2022 26.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 23.09.2022 roku decyzji nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV/PE 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 269, 285/5, 285/10 obręb Siekówko, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.15.2022 23.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 22 września 2022 roku Decyzji Nr 236/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6730.197.2022 22.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Wolsztynskiego z dnia 13.09.2022r. w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o ścieżki rowerowe” Obwieszczenia 16.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV/PE śr. 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 269, 285/5 i 285/10 w obrębie ewidencyjnym Siekówko, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2022 15.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV/PE śr. 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 269, 285/5 i 285/10 w obrębie ewidencyjnym Siekówko, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2022 12.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt o przekazaniu projektu decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych celem uzgodnienia. Obwieszczenia PN.6730.204.2022 05.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2022 roku decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w m. Błotnica przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/2, 189/6, 189/5, 138/8, 138/9, 137/5 obręb Błotnica, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.11.2022 05.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6, 138/8, 138/9, 137/5 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN relacji Sława-Łupica w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie z informacją do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt – przekazanie projektu decyzji do uzgodnień Obwieszczenia PN.6730.197.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN relacji Sława-Łupica w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6, 138/8, 138/9, 137/5 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 18.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV/PE śr. 110 mm w m. Siekówko. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 269, 285/5 i 285/10 w obrębie ewidencyjnym Siekówko, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2022 16.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.08.2022 roku decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.13.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.13.2022 28.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Przemęt w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński, na dz. o nr ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 obręb Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 21.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.13.2022 19.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6 i 138/7 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 14.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.13.2022 06.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.06.2022 roku decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.06.2022 roku decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na dz. nr 139 w m. Perkowo oraz dz. nr 2836 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.06.2022 roku decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami na ul. Spacerowej w Wieleniu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 164/13, 125/4 w obrębie ewidencyjnym Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6 i 138/7 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 23.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 139 obręb Perkowo oraz nr 2836 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 09.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2022 19.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2022 19.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na dz. nr 139 w m. Perkowo oraz dz. nr 2836 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 18.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 17.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły