Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 05.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Barchlin. Obwieszczenia 05.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.25.2019 05.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 25/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenia 06.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 29.11.2019 roku decyzji nr 29/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, zlokalizowanej na działkach 175/14, 175/1, 176/4, 176/61, 176/60, 181/11, 181/12, 183, 184/6, obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.24.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 29.11.2019 roku decyzji nr 28/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, zlokalizowanej na działkach 173/2, 175/1, 175/14, obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.15.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.14.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o wydaniu w dniu 22.11.2019 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 27/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochy Obwieszczenia RN.6733.20.2019 22.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica Obwieszczenia RN.6733.29.2019 22.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy Obwieszczenia RN.6733.28.2019 21.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA w dniu 12.11.2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz w dniu 13.11.2019 roku przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.22.2019 19.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA w dniu 5.11.2019 roku przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach: 1392/8, 1401, 1616/6, 1616/7 w m. Mochy. Obwieszczenia RN.6733.20.2019 19.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 18.11.2019 roku decyzji nr 26/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś” planowanej do realizacji na działkach nr ew. 354/1, 386/3, 386/5, 400/9 obręb Nowa Wieś, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.21.2019 18.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.13.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.10.2019 roku decyzji nr 25/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn, zlokalizowanej w obrębie m. Siekowo Obwieszczenia RN.6733.16.2019 31.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.17.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.18.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Starkowo Obwieszczenia RN.6733.15.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.22.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Starkowo Obwieszczenia RN.6733.24.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo Obwieszczenia RNP.6733.16.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 18/2019 z dnia 24.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.23.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego, na działce o numerze ewidencyjnym 154 w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 15.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.21.2019 14.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rury PE/PCV DN 90-125 mm SDR 17 PN 16 o długości około 210 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rury PCV DN 200 mm o długości około 220 m w m. Mochy Obwieszczenia RN.6733.20.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w obrębie m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.12.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej w Przemęcie wraz ze zjazdami i odwodnieniem Obwieszczenia RN.6733.14.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.18.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.17.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły