Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap II, na części działek nr ewid. 55, 37, 54/4 i na działkach nr ewid. 63/6, 63/4, 63/5, 63/3, 63/2, 63/1, obręb Barchlin, gm. Przemęt i na działce nr ewid. 607/1, obr. Bucz, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.17.2023 07.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barchlin – etap I, na części działek nr ewid. 331, 325 i na działce nr ewid. 86, obręb Barchlin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2023 07.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz Obwieszczenia PN.6733.17.2023 29.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w m. Barchlin Obwieszczenia PN.6733.16.2023 29.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej na działce o numerze ewidencyjnym 159/34 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem uzgodnienia. Obwieszczenia PN.6730.235.2023 24.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia znak: NOS.6123.567.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 55, 54/4 w obrębie ewidencyjnym Barchlin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 607/1 w obrębie ewidencyjnym Bucz, 63/6, 63/5, 63/4, 63/3, 63/2, 63/1 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.17.2023 24.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 listopada 2023 roku Decyzji Nr 218/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 94/28 w miejscowości Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.224.2023 13.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 55, 54/4 w obrębie ewidencyjnym Barchlin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 607/1 w obrębie ewidencyjnym Bucz, 63/6, 63/5, 63/4, 63/3, 63/2, 63/1 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.17.2023 02.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barchlin – etap I. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 331, 325 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 86 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.16.2023 02.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce o numerze ewidencyjnym 94/28 w miejscowości Bucz, gm. Przemęt (PN.6730.224.2023) do uzgodnień Obwieszczenia PN.6730.224.2023 12.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 października 2023 roku decyzji nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia o w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 25.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 21.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 13.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenia PN.6730.140.2023 29.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2023 roku decyzji nr 13/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Krętej) wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem w m. Kaszczor, na części działek nr ewid. 503, 563 oraz na działce nr ewid. 512, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.14.2023 24.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 81/3, 256, 254/2 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 94/55 w obrębie ewidencyjnym Bucz. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 22.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 sierpnia 2023 roku decyzji nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części działek nr ewid. 107/1 i 105, obręb Biskupice, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.13.2023 17.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2023 roku decyzji nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek nr ewid. 878/5, 934/8 i 935, obręb Kaszczor, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.12.2023 14.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie dla stron postępowania o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o numerze ewidencyjnym 154 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.140.2023 08.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2023 roku decyzji nr 10/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki nr ewid. 483/1 i 484, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2023 08.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica rejon m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 878/5, 934/8, 935 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.12.2023 04.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.07.2023 r. przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.344.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części działek nr ewid. 107/1 i 105, obręb Biskupice, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.13.2023 28.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki nr ewid. 483/1 i 484, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lipca 2023 roku decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Polnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek nr ewid. 429, 298, 453, obręb Radomierz, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN,6733.10.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Krętej) wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 503 i 563 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 512 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor Obwieszczenia PN.6733.14.2023 17.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o numerze ewidencyjnym 154 w miejscowości Wieleń, gm. Przemęt do uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu Obwieszczenia PN.6730.140.2023 07.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 lipca 2023 roku decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Dębowa) wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 540/10 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.9.2023 06.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Biskupice. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 107/1 i 105 w obrębie ewidencyjnym Biskupice Obwieszczenia PN.6733.13.2023 06.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica rejon m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 878/5, 934/8, 935 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor Obwieszczenia PN.6733.12.2023 05.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły