Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2022 19.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2022 19.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na dz. nr 139 w m. Perkowo oraz dz. nr 2836 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 18.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 17.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami na ul. Spacerowej w Wieleniu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 164/13, 125/4 w obrębie ewidencyjnym Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2022 17.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej nr 05-738 przy ul. Wolsztyńskiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 34/15, 34/16, 381 w obrębie ewidencyjnym Perkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.5.2022 09.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starosty Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej przy ul. Wolsztyńskiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 34/15, 34/16 i 381 w obrębie ewidencyjnym Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.5.2022 25.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2022 22.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Topolowej w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym: 99/3 w obrębie ewidencyjnym Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.3.2022 22.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku Olejnica – Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 242/4, 337, 338/1, 349 w m. Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2022 15.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymianie dwóch słupów oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN-15 kV na działkach nr 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2022 07.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.47.2022 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku Olejnica-Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 242/4, 337, 338/1 i 349 w obrębie ewidencyjnym Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2022 04.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej nr 05-738 przy ul. Wolsztyńskiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 34/15, 34/16 i 381 w obrębie ewidencyjnym Perkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.5.2022 30.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2022 18.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Topolowej w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym: 99/3 w obrębie ewidencyjnym Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2022 18.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku Olejnica-Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 242/4, 337, 338/1 i 349 w obrębie ewidencyjnym Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2022 14.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 81 i 83/1 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2022 11.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 81 i 83/1 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2022 09.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 81 i 83/1 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.02.2022 roku decyzji nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym: 23/2 w m. Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.34.2021 17.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 63/6, 149, 280/1, 272/1, 83/1 i 81 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2022 07.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 23/2 w m. Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.34.2021 07.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 183, 180/1, 176/28, 176/4 w m. Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.33.2021 24.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV na części działki o numerze ewidencyjnym 23/2 w m. Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.34.2022 13.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 648/4, 650/10, 650/17, 650/9 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.32.2021 04.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.12.2021 roku decyzji nr 33/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi wewnętrznej ul. Jeziornej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 645/3 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.31.2021 30.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.12.2021 roku decyzji nr 32/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 146/14, 146/7, 146/6 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.30.2021 30.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 146/14, 146/7 i 146/6 w m. Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.30.2021 20.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 183, 180/1, 176/28 i 176/4 w m. Starkowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 176/28 i 176/4 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.33.2021 15.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły