Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.13.2019 13.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 12.09.2019 roku decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 64 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RNP.6733.12.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kluczewskiej (droga gminna nr 572533P) i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.14.2019 26.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 19/2019 z dnia 09.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.13.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RN.6733.12.2019 16.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 09.08.2019 roku decyzji nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej Nn 0,4kV, zlokalizowanej w obrębie m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 09.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od. m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 06.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23 lipca 2019r. decyzji nr 151/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego nr 20 o taras drewniany, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń Obwieszczenia RNP.6730.78.2019 23.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji nr 145/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 16.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 24.06.2019 roku decyzji nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 13.06.2019 roku decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3817P w miejscowości Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.06.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” Obwieszczenia 11.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.06.2019 roku decyzji nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 06.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 28 maja 2019 roku (data wpływu 03.06.2019 r.) przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 05.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27 maja 2019 roku (data wpływu 30.05.2019 r.) przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RNP.6733.4.2019 03.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia znak: o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 17.05.2019 roku (data wpływu 21.05.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 22.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu, wykonaniu 11 miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 20.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 17.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT DOTYCZĄCE TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĄCZKOWO Obwieszczenia RN.6220.1.2019 05.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.03.2019 roku decyzji nr 13/2019 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowy drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1 i 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.8.2017 01.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły