Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 2837/125, 2837/139, 2837/141, 2839/145 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.41.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.40.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 37/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 38/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.38.2020 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1028/1 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.16.2020 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.17.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.4.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zakątek wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym 544/5 w m. Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.45.2020 15.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej o napięciu 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 219/13, 256, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.44.2020 14.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 04.09.2020 roku (data wpływu 09.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.537.2020 o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.38.2020 14.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym: 254 w m. Poświętno, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.43.2020 10.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV, szafki kablowej, szafki kablowo-pomiarowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/6, 170/8, 170/7, 170/2, 170/3 w m. Starkowo, gmina Przemęt oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 1000 w m. Grotniki, gmina Włoszakowice. Obwieszczenia RN.6733.42.2020 08.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Śmigiel – Barchlin Obwieszczenia RN.6733.31.2020 02.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.32.2020 02.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Mochy, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.35.2020 02.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Radomierz, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.36.2020 02.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Kluczewo. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 57, 59 w m. Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.39.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z m. Wieleń do m. Nowa Wieś. Obwieszczenia RN.6733.37.2020 28.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 2837/125, 2837/139, 2837/141, 2837/145 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.41.2020 27.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.40.2020 26.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Śmigiel – Barchlin oraz o wydaniu przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia wyżej wymienionego projektu decyzji Obwieszczenia RN.6733.31.2020 26.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19 Obwieszczenia RN.6733.34.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 346, 347/7, 347/12 w m. Radomierz Obwieszczenia RN.6733.36.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1242/14, 1242/13, 499, 404/7, 404/8 w m. Mochy. Obwieszczenia RN.6733.35.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Błotnica ul. Szkolna 19 Obwieszczenia RN.6733.34.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.32.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Śmigiel – Barchlin Obwieszczenia RNP.6733.31.2020 19.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare Obwieszczenia RN.6733.33.2020 14.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Morenowej w m. Mochy Obwieszczenia RN.6733.23.2020 14.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy Obwieszczenia RNP.6733.22.2020 14.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły