Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji nr 145/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 16.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 24.06.2019 roku decyzji nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 13.06.2019 roku decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3817P w miejscowości Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.06.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” Obwieszczenia 11.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.06.2019 roku decyzji nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 06.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 28 maja 2019 roku (data wpływu 03.06.2019 r.) przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 05.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27 maja 2019 roku (data wpływu 30.05.2019 r.) przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RNP.6733.4.2019 03.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia znak: o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 17.05.2019 roku (data wpływu 21.05.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 22.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu, wykonaniu 11 miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 20.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 17.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT DOTYCZĄCE TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĄCZKOWO Obwieszczenia RN.6220.1.2019 05.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.03.2019 roku decyzji nr 13/2019 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowy drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1 i 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.8.2017 01.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 19.03.2019 roku decyzji nr 10/2019 w sprawie: „Zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Środowiskowy Dom Pomocy i żłobek Maluch”, zlokalizowanego na działce nr 63/6, obręb Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 19.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.03.2019 roku decyzji nr 8/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2 w m. Nowa Wieś gm. Przemęt). Obwieszczenia RNP.6733.5.2019 13.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, postanowienia znak PZD.4200.41.2019 oraz o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku (data wpływu 08.03.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.76.2019.BB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1, 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.7.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.35.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 w m. Górsko oraz 586, 607 w m. Radomierz. Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.34.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo (inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 w m. Siekowo). Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku decyzji nr 7/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 263, 212, 170 w m. Sączkowo. Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 05.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt uchwały Nr 42/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko Obwieszczenia RNP.6721.2.2019 21.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 21.02.2019 roku decyzji nr 6/2019 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej (działka nr ewidencyjny 254) w miejscowości Poświętno wraz z odwodnieniem Obwieszczenia RNP.6733.2.2019 21.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak GN.6123.48.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 21.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +” Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 19.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica) Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły