Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2024 roku decyzji nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 499, 1448/5, 1446/2, 1448/7 i na działce nr ewid. 1446/1, obręb Mochy, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.3.2024 16.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na części działek nr ewid. 499, 1448/5, 1446/2, 1448/7 i na działce nr ewid. 1446/1, obręb Mochy, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2024 10.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 14 marca 2024 roku decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, na części działek nr ewid. 688, 579/1, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1 i na działkach nr ewid. 34/6, 34/7, 35/2, obręb Wroniawy, gm. Wolsztyn oraz na części działek nr ewid. 137/1, 550/5, 551/2, 552, 279/5, 216/5 i na działkach nr ewid. 268/1, 550/2, obręb Solec, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica Obwieszczenia PN.6733.1.2024 11.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica Obwieszczenia PN.6733.1.2024 29.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 27 lutego 2024 roku decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek nr ewid. 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2, obręb Wieleń, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.2.2024 27.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica. Obwieszczenia PN.6733.1.2024 27.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, rejon m. Solec, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2024 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3821P polegającej na poszerzeniu istniejącego chodnika w Osłoninie, na części działek nr ewid. 197, 142, 141, obręb Osłonin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.22.2023 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp. w m. Nowa Wieś, na działce nr ewid. 540/10 i na części działek nr ewid. 594, 679, 354/1, obr. Nowa Wieś, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.21.2023 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.19.2023 29.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.19.2023 22.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2 w obrębie ewidencyjnym Wieleń Obwieszczenia PN.6733.2.2024 18.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.19.2023 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3821P polegającej na poszerzeniu istniejącego chodnika w Osłoninie. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewid. 197, 142, 141, obręb Osłonin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.22.2023 08.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp. w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewid. 540/10 oraz na częściach działek o numerach ewid. 594, 679, 354/1, obręb Nowa Wieś, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.21.2023 08.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – etap III w m. Barchlin. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 323/2, 323/3, 331, 55 w obrębie ewidencyjnym Barchlin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.18.2023 08.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap V. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 323/3 w obrębie ewidencyjnym Barchlin Obwieszczenia PN.6733.20.2023 15.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap IV. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 323/2, 224/3, 225/1, 219/27 w obrębie ewidencyjnym Barchlin Obwieszczenia PN.6733.19.2023 15.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barchlin – etap III. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 323/2, 323/3, 331, 55 w obrębie ewidencyjnym Barchlin Obwieszczenia PN.6733.18.2023 15.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 594, 354/1, 679 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 540/10 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Obwieszczenia PN.6733.21.2023 13.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w zakresie poszerzenia istniejącego chodnika w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 197, 142 i 141 w obrębie ewidencyjnym Osłonin Obwieszczenia PN.6733.22.2023 12.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w m. Barchlin – etap II, na części działek nr ewid. 55, 37, 54/4 i na działkach nr ewid. 63/6, 63/4, 63/5, 63/3, 63/2, 63/1, obręb Barchlin, gm. Przemęt i na działce nr ewid. 607/1, obr. Bucz, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.17.2023 07.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barchlin – etap I, na części działek nr ewid. 331, 325 i na działce nr ewid. 86, obręb Barchlin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2023 07.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz Obwieszczenia PN.6733.17.2023 29.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w m. Barchlin Obwieszczenia PN.6733.16.2023 29.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia znak: NOS.6123.567.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 55, 54/4 w obrębie ewidencyjnym Barchlin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 607/1 w obrębie ewidencyjnym Bucz, 63/6, 63/5, 63/4, 63/3, 63/2, 63/1 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.17.2023 24.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w m. Barchlin oraz Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 37, 55, 54/4 w obrębie ewidencyjnym Barchlin oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 607/1 w obrębie ewidencyjnym Bucz, 63/6, 63/5, 63/4, 63/3, 63/2, 63/1 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.17.2023 02.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barchlin – etap I. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 331, 325 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 86 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.16.2023 02.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 października 2023 roku decyzji nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły