Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.239.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych (ul. Wąskiej i Grzybowej) w m. Mochy. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 388, 1589, 410/1, 409/2, 1585 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 389, 408/12, 425, 447 w obrębie ewidencyjnym Mochy. Obwieszczenia PN.6733.8.2023 05.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi wewnętrznej (ul. Polnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych 429, 453, 298 w obrębie ewidencyjnym Radomierz. Obwieszczenia PN.6733.10.2023 05.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 540/10 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.9.2023 26.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.05.2023 roku decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica, na działkach nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i na części działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.7.2023 11.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wewnętrznych (ul. Wąskiej i Grzybowej) w m. Mochy. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 388, 1589, 410/1, 409/2, 1585 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 389, 408/12, 425, 447 w obrębie ewidencyjnym Mochy. Obwieszczenia PN.6733.8.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działki nr ewid. 93/4 i na działkach nr ewid. 347/5 i 347/10 obręb Perkowo, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.6.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5 i 347/10 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.6.2023 24.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 44, 280/2 w obrębie ewidencyjnym Błotnica. Obwieszczenia PN.6733.7.2023 21.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 129/1, 130/1, 126/1 oraz na części działek o numerach ewidencyjnym 280/2, 44 w obrębie ewidencyjnym Błotnica. Obwieszczenia PN.6733.7.2023 06.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.03.2023 roku decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na części działki nr ewid. 37/2, obręb Starkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.4.2023 31.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5, 347/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.6.2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenia o wydaniu w dniu 21.03.2023 roku decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działek nr ewid. 93/4, 104, 103/2 i na działce nr ewid. 99/3 obręb Perkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2023 21.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.03.2023 roku decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie kontenerowej rozdzielni SN 15kV, na części działek nr ewid. 409 i 426, obręb Popowo Stare, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 08.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działek o numerach ewidencyjnych 93/4, 104, 103/2 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 99/3 w obrębie ewidencyjnym Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.3.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 24.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 37/2 w obrębie ewidencyjnym Starkowo Obwieszczenia PN.6733.4.2023 21.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.02.2023 roku decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin, na działkach nr ewid. 99/1, 242/4, 20/1 i na części działek nr ewid. 117/2, 108/5, 173/2, 150, 337, obręb Osłonin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2023 15.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Krętej i ul. Krótkiej w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 93/4, 99/3, 104, 103/2 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.3.2023 06.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 99/1, 242/4, 20/1 oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 117/2, 108/5, 173/2, 150, 337 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.1.2023 03.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 30.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin Obwieszczenia PN.6733.1.2023 27.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin wraz z wykonaniem odcinka kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z drogi. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 108/5, 242/4, 173/2, 99/1, 117/2, 337, 20/1, 150 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.1.2023 09.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 19.12.2022 roku decyzji nr 20/2022 o zmianie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020 (PN.6733.31.2020) z dnia 2 września 2020r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz – etap II, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 142/25, 167, 590/1 obręb Bucz, 325, 80/2 obręb Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 obręb Poświętno, 242 obręb Biskupice, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.19.2022 19.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020 z dnia 2 września 2020 r. (RN.6733.31.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz – etap II, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 142/25, 167, 590/1 (po podziale 590/2) obręb Bucz, 325, 80/2 (po podziale 80/8) obręb Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 obręb Poświętno, 242 obręb Biskupice, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.19.2022 05.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 354/1 (część) oraz 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Obwieszczenia PN.6733.16.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 354/1 (część) i 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.16.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.10.2022 roku decyzji nr 17/2022 o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2022 (znak sprawy: PN.6733.4.2022) z dnia 22 kwietnia 2022 r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.18.2022 13.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły