Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. Obwieszczenia pn.6733.22.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.21.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6377.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zdrojowej w m. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym na działkach nr 594/3, 266, 684,756, 778 w m. Kluczewo. Obwieszczenia PN.6733.19.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 444, 413/2, 345, 365 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 845/2, 864, 865, 848, 849, 850 i 856/2 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.16.2021 25.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa w linii SN-15kV, złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV, linii kablowej nN-0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku handlowo-usługowego w m. Mochy, ul. Wolsztyńska. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1199/7, 1199/5, 1198/3 i 1198/22 w m. Mochy Obwieszczenia PN.6733.14.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV kablowej, szafki kablowej, złącza kablowo-pomiarowego na ul. Leśnej w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 500, 537/17 i 537/14 w m. Radomierz Obwieszczenia PN.6733.12.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec Obwieszczenia PN.6733.18.2021 22.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w m. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2021 21.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2021 21.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa w linii SN-15kV, złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV, linii kablowej nN-0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku handlowo-usługowego w m. Mochy, ul. Wolsztyńska. Obwieszczenia PN.6733.14.2021 21.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Przemęt, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2021 17.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV kablowej, szafki kablowej, złącza kablowo-pomiarowego na ul. Leśnej w m. Radomierz. Obwieszczenia PN.6733.12.2021 17.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 343, 750 w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.5.2021 15.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 845/2, 864, 865, 848, 849, 850 i 856/2 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.16.2021 31.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej na ul. Źródlanej w m. Solec. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 246/18, 246/13, 246/14 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6733.13.2021 31.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 444, 413/2, 345 i 365 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.15.2021 24.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Perkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 34/16 i 381 w m. Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.11.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 798/24, 798/30 i 798/17 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 85/5 i 185/3 w m. Solec Nowy. Obwieszczenia PN.6733.9.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 876 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 760, 777/1 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.6.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Starkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 211, 175/1 i 175/65 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.4.2021 21.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 798/24, 798/30 i 798/17 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2021 19.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 784/7, 782, 747/5 i 747/7 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2021 19.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 876 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.7.2021 19.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Kaszczor, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 760, 777/1 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.6.2021 19.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły