Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.10.2019 roku decyzji nr 25/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn, zlokalizowanej w obrębie m. Siekowo Obwieszczenia RN.6733.16.2019 31.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.17.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.18.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Starkowo Obwieszczenia RN.6733.15.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.22.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Starkowo Obwieszczenia RN.6733.24.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo Obwieszczenia RNP.6733.16.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 18/2019 z dnia 24.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.23.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.21.2019 14.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rury PE/PCV DN 90-125 mm SDR 17 PN 16 o długości około 210 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rury PCV DN 200 mm o długości około 220 m w m. Mochy Obwieszczenia RN.6733.20.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w obrębie m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.12.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej w Przemęcie wraz ze zjazdami i odwodnieniem Obwieszczenia RN.6733.14.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.18.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.17.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo. Obwieszczenia RN.6733.16.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.13.2019 13.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 12.09.2019 roku decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 64 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RNP.6733.12.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kluczewskiej (droga gminna nr 572533P) i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.14.2019 26.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 19/2019 z dnia 09.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.13.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RN.6733.12.2019 16.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 09.08.2019 roku decyzji nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej Nn 0,4kV, zlokalizowanej w obrębie m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 09.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od. m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 06.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 01.07.2019 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 223/5 w m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 24.06.2019 roku decyzji nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 13.06.2019 roku decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3817P w miejscowości Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły