Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu w dniu 30.06.2020 roku decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w obrębie m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.17.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem na działkach o numerach ewidencyjnych 544/5, 503 w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.30.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 43/3, 38 w m. Solec gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.29.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 37/4, 22/4 w m. Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.28.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 347/4, 347/5, 93/4 w m. Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.27.2019 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1102, 1093, 1111/2, 1111/3 w m. Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.26.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 658/11, 658/10, 658/1 w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.25.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Solec Obwieszczenia RNP.6733.24.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 PE 100 SDR 17,6 oraz dn 90 PE 100 SDR 17,6 na trasie miejscowości Poladowo – Bucz na działkach o numerach ewidencyjnych: 449, 11, 49 obręb Popowo Stare, 71, 50 obręb Poświętno, 322 obręb Biskupice, 324, 107, 112, 105/6, 325, 331 obręb Barchlin, 611/1, 612/1, 610, 614/1, 160, 176, 256, 81/1, 47/2, 81/3, 258/21, 79/1, 47/1 obręb Bucz gmina Przemęt i 1, 2/1, 4, 5, 6, 98 obręb Poladowo, gmina Śmigiel. Obwieszczenia RN.6733.9.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostą Wolsztyńskiego oraz Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowień w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetleniu przejścia dla pieszych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 626/2, 695, 857, 672/4, 678/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.18.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowień w sprawie projektu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN Wolsztyn – Łupica rejon m. Solec, gm. Przemęt, pow. Wolsztyński, woj. Wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6733.11.2020 15.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.06.2020 roku decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie m. Górsko i Radomierz Obwieszczenia RN.6733.8.2020 10.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenia Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetleniu przejścia dla pieszych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 626/2, 695, 857, 672/4, 678/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.18.2020 02.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 863, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.17.2020 01.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 846, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, Obwieszczenia RN.6733.15.2020 29.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku postanowienia o uzupełnieniu decyzji nr 13/2020 znak: RN.6733.10.2020 z dnia 19 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 138/17, 138/18 obręb Perkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.10.2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu w dniu 19.05.2020 roku decyzji nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo. Obwieszczenia RNP.6733.10.2020 19.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej śr/c dn 160 PE 100, SDR 17,6 oraz dn 90 PE 100,SDR 17,6 na trasie miejscowości Poladowo – Bucz. Obwieszczenia RN.6733.9.2020 12.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 846, 81/3, 219/8, 219/12, 179 w m. Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.15.2020 12.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ulica Wąska w m. Błotnica, gmina Przemęt wraz z odwodnieniem Obwieszczenia RN.6733.13.2020 11.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN Wolsztyn – Łupica rejon m. Solec Obwieszczenia RN.6730.11.2020 07.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo Obwieszczenia RN.6733.10.2020 04.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo Obwieszczenia RN.6733.10.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN- 15kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 175/14, 175/1, 176/4, 176/60, 181/12, 183, 184/12, 184/6 obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.7.2020 16.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 15kV w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 595/6, 607/2, 595/4, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6733.6.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:523, 522, 530, 594, 550/3, obręb Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.5.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz Obwieszczenia RN.6733.4.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach 595/6, 607/2 i 595/4 położonych w obrębie Bucz. Obwieszczenia RN.6733.6.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowień przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowejSN-15 kV oraz nn-0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15 kV oraz stacji transformatorowej na działkach nr 523, 522, 530, 594, 550/3 w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia RN.6733.5.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej na działkach numer: 299/3, 291/1 i 298 położonych w obrębie Radomierz. Obwieszczenia RN.6733.4.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły