Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo Obwieszczenia RN.6733.10.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN- 15kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 175/14, 175/1, 176/4, 176/60, 181/12, 183, 184/12, 184/6 obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.7.2020 16.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 15kV w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 595/6, 607/2, 595/4, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6733.6.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:523, 522, 530, 594, 550/3, obręb Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.5.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz Obwieszczenia RN.6733.4.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach 595/6, 607/2 i 595/4 położonych w obrębie Bucz. Obwieszczenia RN.6733.6.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowień przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowejSN-15 kV oraz nn-0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15 kV oraz stacji transformatorowej na działkach nr 523, 522, 530, 594, 550/3 w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia RN.6733.5.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej na działkach numer: 299/3, 291/1 i 298 położonych w obrębie Radomierz. Obwieszczenia RN.6733.4.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27.02.2020 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.3.2020 27.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w obrębie m. Górsko. Obwieszczenia RN.6733.8.2020 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.2.2020 21.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.1.2020 21.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.1.2020 17.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.02.2020 roku decyzji nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Starkowo Obwieszczenia RN.6733.7.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.6.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia RN.6733.5.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz. Obwieszczenia RN.6733.4.2020 04.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 142/10 i 153/1 w m. Barchlin Obwieszczenia RN.6733.3.2020 04.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 03.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowień o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6733.3.2019 27.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w celu przyłączenia do sieci działek o numerach: 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/13 i 142/14 w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.3.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.2.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.1.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.01.2020 roku przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.26.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.25.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły