Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV w m. Solec. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych: 216/5, 279/5, 268/1, 212/2 w m. Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.28.2021 08.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej ul. Jeziornej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 650/9 i 656/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.27.2021 06.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 5.10.2021 roku decyzji nr 27/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewid. 1028/22 obręb Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.25.2021 05.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 26/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica rejon m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 881, 878/5, 934/6, 935 obręb Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.24.2021 27.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 212, 249 obręb Sączkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.23.2021 24.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 31/21, 63, 54/25 obręb Osłonin, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.20.2021 24.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica na działkach nr 881, 878/5, 934/6, 935 w m. Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.24.2021 22.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV oraz szafki kablowo-pomiarowej w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/29, 841, 851, 855 w m. Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.26.2021 20.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 1028/22 w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.25.2021 20.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.09.2021 roku decyzji nr 23/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 248/3, 248/4, 239, 250, 240, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 obręb Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.22.2021 07.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.09.2021 roku decyzji nr 22/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 184/88, 184/93 obręb Starkowo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.21.2021 07.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.162.2021 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240, 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo Obwieszczenia PN.6733.22.2021 25.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 1028/22 w m. Bucz Obwieszczenia PN.6733.25.2021 24.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240, 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo Obwieszczenia PN.6733.22.2021 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2021 roku decyzji nr 21/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 594/3, 266, 684, 756, 778 obręb Kluczewo, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.19.2021 12.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.08.2021 decyzji nr 20/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektro-energetycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 139/35, 139/27, 139/49, 139/43 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.17.2021 11.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława-Łupica na działkach nr 886/2, 885, 884, 881, 878/5, 934/6, 935 w m. Kaszczor Obwieszczenia PN.6730.24.2021 11.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi z odwodnieniem powierzchniowym na działkach nr 212 i 249 w m. Sączkowo Obwieszczenia PN.6733.23.2021 09.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym na działkach nr 594/3, 266, 684, 756, 778 w m. Kluczewo Obwieszczenia PN.6733.19.2021 09.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 31/21, 63, 54/25 w m. Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.20.2021 09.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. Obwieszczenia pn.6733.22.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.21.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6377.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zdrojowej w m. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym na działkach nr 594/3, 266, 684,756, 778 w m. Kluczewo. Obwieszczenia PN.6733.19.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 444, 413/2, 345, 365 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 857, 870, 845/2, 864, 865, 848, 849, 850 i 856/2 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.16.2021 25.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa w linii SN-15kV, złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV, linii kablowej nN-0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku handlowo-usługowego w m. Mochy, ul. Wolsztyńska. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1199/7, 1199/5, 1198/3 i 1198/22 w m. Mochy Obwieszczenia PN.6733.14.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV kablowej, szafki kablowej, złącza kablowo-pomiarowego na ul. Leśnej w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 500, 537/17 i 537/14 w m. Radomierz Obwieszczenia PN.6733.12.2021 23.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły