Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w m. Poświętno o zbiorniki retencyjne. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/1 w obrębie ewidencyjnym Poświętno Obwieszczenia 19.07.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 lipca 2024 roku decyzji nr 12/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 760, 765/1, 765/6, 763/2 i na działce nr ewid. 765/4, obręb Kaszczor, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.12.2024 15.07.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 8 lipca 2024 roku decyzji nr 11/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Przemęt, na części działek nr ewid. 695 i 858/2, obręb Przemęt, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.10.2024 08.07.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 760, 765/1, 765/6, 763/2 i na działce nr ewid. 765/4, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.12.2024 05.07.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Przemęt na części działek nr ewid. 695 i 858/2 obręb Przemęt, gm. Przemęt. Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne. Obwieszczenia PN.6733.10.2024 27.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2024 roku decyzji nr 9/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszczor – ul. Wiatrakowej, na części działek nr ewid. 759, 760, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2024 20.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Barchlin – ul. Parkowej, na działce nr ewid. 323/3 oraz na części działki nr ewid. 323/2, obręb Barchlin, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2024 20.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 13 czerwca 2024 roku decyzji nr 8/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Osłonin – ul. Gwiaździstej, na działkach nr ewid. 117/10, 117/2, obręb Osłonin, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.6.2024 13.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 13 czerwca 2024 roku decyzji nr 7/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszczor – ul. Krótkiej, na działce nr ewid. 1105 oraz na części działki nr ewid. 1109, obręb Kaszczor, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.5.2024 13.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 13 czerwca 2024 roku decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Przemęt – ul. Konwaliowej, na działkach nr ewid. 2867, 2820/10 oraz na części działki nr ewid. 2835, obręb Przemęt, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2024 13.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Parkowej w miejscowości Barchlin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 323/3 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 323/2 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.8.2024 04.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Osłonin ul. Gwiaździsta. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 117/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 117/2 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.6.2024 03.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Przemęt ul. Konwaliowa. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2820/10 i 2867 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 2835 w obrębie ewidencyjnym Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2024 03.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej w miejscowości Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 760, 765/1, 765/4, 765/6, 763/2 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.12.2024 03.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 695 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 858/2 w obrębie ewidencyjnym Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2024 21.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 760 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 759 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.9.2024 09.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Parkowej w miejscowości Barchlin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 323/3 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 323/2 w obrębie ewidencyjnym Barchlin. Obwieszczenia PN.6733.8.2024 08.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Osłonin ul. Gwiaździsta. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 117/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 117/2 w obrębie ewidencyjnym Osłonin. Obwieszczenia PN.6733.6.2024 30.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszczor ul. Krótka. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 1105 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 1109 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor. Obwieszczenia PN.6733.5.2024 30.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Przemęt ul. Konwaliowa. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2820/10 i 2867 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 2835 w obrębie ewidencyjnym Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.4.2024 30.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2024 roku decyzji nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, na części działek nr ewid. 499, 1448/5, 1446/2, 1448/7 i na działce nr ewid. 1446/1, obręb Mochy, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.3.2024 16.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na części działek nr ewid. 499, 1448/5, 1446/2, 1448/7 i na działce nr ewid. 1446/1, obręb Mochy, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2024 10.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 14 marca 2024 roku decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, na części działek nr ewid. 688, 579/1, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1 i na działkach nr ewid. 34/6, 34/7, 35/2, obręb Wroniawy, gm. Wolsztyn oraz na części działek nr ewid. 137/1, 550/5, 551/2, 552, 279/5, 216/5 i na działkach nr ewid. 268/1, 550/2, obręb Solec, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica Obwieszczenia PN.6733.1.2024 11.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica Obwieszczenia PN.6733.1.2024 29.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 27 lutego 2024 roku decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek nr ewid. 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2, obręb Wieleń, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.2.2024 27.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica. Obwieszczenia PN.6733.1.2024 27.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, rejon m. Solec, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.1.2024 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3821P polegającej na poszerzeniu istniejącego chodnika w Osłoninie, na części działek nr ewid. 197, 142, 141, obręb Osłonin, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.22.2023 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp. w m. Nowa Wieś, na działce nr ewid. 540/10 i na części działek nr ewid. 594, 679, 354/1, obr. Nowa Wieś, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.21.2023 30.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły