Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Obwieszczenia RN.6220.2.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły w Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 17.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 26.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Starkowo wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w obrębie Starkowo”. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 20.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 12.03.2019 roku (data wpływu 14.03.2019 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu postanowienia znak ZS.224.3.54.2019.MK o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 18.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Obwieszczenia RNP.6733.8.2099 15.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo. Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 15.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.03.2019 roku decyzji nr 8/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2 w m. Nowa Wieś gm. Przemęt). Obwieszczenia RNP.6733.5.2019 13.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, postanowienia znak PZD.4200.41.2019 oraz o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku (data wpływu 08.03.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.76.2019.BB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1, 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.7.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.35.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 w m. Górsko oraz 586, 607 w m. Radomierz. Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.34.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo (inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 w m. Siekowo). Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”. Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 08.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”. Obwieszczenia 08.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku decyzji nr 7/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 263, 212, 170 w m. Sączkowo. Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 05.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 21.02.2019 roku decyzji nr 6/2019 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej (działka nr ewidencyjny 254) w miejscowości Poświętno wraz z odwodnieniem Obwieszczenia RNP.6733.2.2019 21.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak GN.6123.48.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 21.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +” Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 19.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica) Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 19.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 19.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowa oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej w m. Osłonin wraz z odwodnieniem Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowa oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 15.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń Obwieszczenia RNP.6733.7.2019 14.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie Obwieszczenia RNP.6733.5.2019 14.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym i szafką kablową w m. Przemęt Obwieszczenia RNP.6733.4.2019 04.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej (działka nr ewid. 254 ) w m. Poświętno wraz z odwodnieniem Obwieszczenia 01.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 25.01.2019 roku decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii  elektroenergetycznej nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego  w m. Radomierz gm. Przemęt na ulicy Akacjowej Obwieszczenia 25.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły