Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Hanna Dobijata Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2020 23.04.2021 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2020 29.04.2021 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Stefan Npierała Radni Gminy 2020 01.04.2021 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2020 18.04.2021 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2020 29.04.2021 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2020 27.04.2021 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2020 15.04.2021 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2019 19.05.2020 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2019 15.04.2020 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2019 29.04.2020 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2019 22.04.2020 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2019 28.04.2020 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2019 29.04.2020 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2019 27.04.2020 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2019 27.04.2020 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2019 20.04.2020 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2019 15.04.2020 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2019 27.04.2020 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2019 20.04.2020 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2019 07.05.2020 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2019 13.04.2020 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2019 14.04.2020 Szczegóły