Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2022 15.04.2023 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2022 14.04.2023 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2022 19.04.2023 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2022 21.04.2023 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2022 27.04.2023 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2022 24.04.2023 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2022 27.04.2023 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2022 14.04.2023 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2022 27.04.2023 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2022 27.04.2023 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2022 22.04.2023 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2022 17.04.2023 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2022 23.04.2023 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2022 20.04.2023 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2022 14.04.2023 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2021 14.06.2022 Szczegóły