Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2023 03.04.2024 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2023 16.04.2024 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2023 26.03.2024 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2023 26.03.2024 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2023 03.04.2024 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2023 03.04.2024 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2023 12.04.2024 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2023 29.03.2024 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2023 07.03.2024 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2023 29.03.2024 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2023 24.03.2024 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2023 25.03.2024 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2023 29.03.2024 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2023 26.03.2024 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2022 15.04.2023 Szczegóły