Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 05.03.2019 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 28.04.2019 Szczegóły
Barbara Utrata Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 26.04.2019 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 29.04.2019 Szczegóły
Halina Pohl Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 17.04.2019 Szczegóły
Maciej Ratajczak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 28.04.2019 Szczegóły
Małgorzata Zielińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 19.04.2019 Szczegóły
Melania Wysocka Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 16.04.2019 Szczegóły
Robert Szwed Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 23.04.2019 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 25.04.2019 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 24.04.2019 Szczegóły
Andrzej Smolarek Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 02.04.2019 Szczegóły