Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 08.10.2021 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 27.09.2022 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 27.09.2022 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.04.2022 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 29.04.2022 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 06.04.2022 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 18.04.2022 Szczegóły
Barbara Matysiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 20.04.2022 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 21.04.2022 Szczegóły
Edyta Kaczmarek Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 26.04.2022 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 25.04.2022 Szczegóły
Józef Kwaśniewicz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.04.2022 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 29.04.2022 Szczegóły
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 27.04.2022 Szczegóły
Robert Szwed Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 20.04.2022 Szczegóły
Małgorzata Zielińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 20.04.2022 Szczegóły
Jadwiga Kasperska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.04.2021 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 29.04.2021 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 27.04.2021 Szczegóły
Józef Kwaśniewicz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 18.03.2021 Szczegóły
Halina Pohl Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 19.04.2021 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 16.04.2021 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 12.04.2021 Szczegóły
Robert Szwed Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 23.04.2021 Szczegóły
Małgorzata Zielińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 16.04.2021 Szczegóły
Barbara Matysiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 22.02.2021 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 17.03.2021 Szczegóły