Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
OP. VI WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE Turystyka Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 24 września 2020 Szczegóły
OP.IV UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK LUB MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI Turystyka Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 30 maja 2019 Szczegóły
OP.V ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Edukacja Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 30 maja 2019 Szczegóły
OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Edukacja Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 30 maja 2019 Szczegóły
OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Edukacja Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 15 maja 2019 Szczegóły
OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY Edukacja Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 15 maja 2019 Szczegóły