Proponowany porządek VI sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 18.02.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród laureatom XI GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU pt. „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”.
 4. Podziękowania dla Sołtysów za pracę w kadencji 2015-2019.
 5. Przyjęcie protokołu z czwartej i piątej sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
  w Poznaniu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w obrębie Wieleń.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia
  28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2,214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 23. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala W Sprawie Zatwierdzenia Planow.docx
Uchwala Sprawozd. Komisji Rewizyjnej Zalacznik Do Uchwaly Nr Xlix.odt
Uchwala.pdf
Zmiany Wpf 18.02.pdf
Uchwala.projekt.2019 01 24 1 Pdf Pdf Pdf.pdf
Uchwala Projekt Otlr.doc
Projekt Uchwaly Wokiss.docx
Uchwala Grunty Skarbu Panstwa W Wieleniu.doc
Zmiana Uchwaly O Zasadach 2019.doc
Projekt Uchwaly W Sprawie Planu.pdf
Projekt Uchwaly Droga Przemet.pdf
Projekt Uchwaly Droga Starkowo.pdf
Sprawozdanie Z Dzialalnosci Gops 2018.pdf
Sprawozdanie Wspieranie Rodziny 2018.pdf

Metryczka

wytworzono: 18.02.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 18.02.2019, 13:01 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 114

Rejestr zmian

utworzono: 18.02.2019, 13:01 przez: Jakub Górny Proponowany porządek VI sesji Rady Gminy Przemęt