ZARZĄDZENIE NR 1.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 marca 2019 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

Na podstawie  art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1, art. 222  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się częściowego podziału rezerw, o których mowa w § 10 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, w tym rezerwy ogólnej w wysokości 20.200,00 zł.

Plan rezerw po zmianie jest następujący:

1) ogólna w wysokości 159.800,00 zł

2) celowe w wysokości 220.000,00 zł z tego

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172.000,00 zł           

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 48.000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):05.03.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.1.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zał Nr 1
Uzasadnienie

Metryczka

wytworzono: 05.03.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 12.03.2019, 11:18 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 08.07.2019, 15:35 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 56

Rejestr zmian