Proponowany porządek XIV Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 03.09.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Senior+.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wieleń na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność organu wykonawczego.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6.pdf
Zal Nr 7 Dotacje.pdf
Zalacznik Nr 8 Fs.pdf
Postanowienia.pdf
Objasnienia.pdf
Zal Nr 1.pdf
Uchwala Dzienny Dom Pomocy Senior.pdf
Uchwala Zmiana Nazwy Klub Senior.pdf
Uchwala Statut Gops.pdf
Uchwala Powierzenie Miastu Zielona Gora Zadania Publicznego W Zakresie Oswiaty.pdf
Uchwala Darowizna.pdf

Metryczka

wytworzono: 29.08.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 29.08.2019, 11:36 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 50

Rejestr zmian

utworzono: 29.08.2019, 11:36 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XIV Sesji Rady Gminy Przemęt