ZARZĄDZENIE NR 94.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru.

ZARZĄDZENIE NR 94.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

1. Ogłasza się nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.11.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.94.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie
Załącznik 1
Załącznik 2

Metryczka

wytworzono: 28.11.2019 przez: Kinga Zmuda
opublikowano: 28.11.2019, 14:12 przez: Kinga Zmuda
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian