ZARZĄDZENIE NR 41.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt

OR.120.41.2019                                                                                                                                                                                          Przemęt, 2019-12-18

 

 

ZARZĄDZENIE NR 41.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych
w Urzędzie Gminy Przemęt

 

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do „Procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt” wprowadzonej Zarządzeniem nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 2 do „Procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt” wprowadzonej Zarządzeniem nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 do „Procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt” wprowadzonej Zarządzeniem nr 10.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.12.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.41.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Metryczka

wytworzono: 18.12.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.12.2019, 08:00 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 19.12.2019, 08:02 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian