Proponowany porządek XXIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 24.02.2020, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy Przemęt w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego “Obra”.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala Dot. Trybu Ogolnych Konsultacji.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Zmiany Studium.pdf
Projekt Uchwaly Powierzenie Reprez..pdf
Sprawozdanie Z Dzialalnosci Gops Za 2019 R..pdf
Sprawozdanie Z Realizacji Zadan Z Zakresu Wspierania Rodziny Za 2019 R..pdf

Metryczka

wytworzono: 18.02.2020 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 18.02.2020, 12:22 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 50

Rejestr zmian

utworzono: 18.02.2020, 12:22 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XXIII Sesji Rady Gminy Przemęt