Proponowany porządek XLIV Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 15.12.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6.pdf
Zal Nr 7.pdf
Zal Nr 8.pdf
Zal Nr 9 Ochrona Srodowiska.pdf
Zal Nr 10 Gprpa I N.pdf
Zal Nr 11 Fundusz Solecki Na 2021 Rok.pdf
Zal Nr 12 F.covid 19.pdf
Postanowienia.pdf
Zal Nr 1.pdf
Objasnienia.pdf
Uchwala Mpzp Kaszczor.pdf
Uzasadnienie.pdf
P K Zal 1.pdf
Zalacznik Nr 2.pdf
Zalacznik Nr 3.pdf
Projekt Uchwaly Strategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych.pdf
Srps Przemet Zalacznik.pdf
Projekt Uchwaly Za Odplatnosci Zlobek.pdf
Uzasadnienie Uchwaly..pdf

Metryczka

wytworzono: 10.12.2021 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 13.12.2021, 08:06 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian

utworzono: 13.12.2021, 08:06 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XLIV Sesji Rady Gminy Przemęt