Proponowany porządek XLVII Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 25.02.2022, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę część działki numer 126 w miejscowości
  Popowo Stare.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu 11 stycznia 2022 r.)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6.pdf
Zal Nr 7.pdf
Zal Nr 8 Gprpa I N.pdf
Zal Nr 9 F.covid 19.pdf
Postanowienia.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Objasnienia.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Wyznaczenia Miejsca Do Prowadzenia Handlu W Piatki I Soboty Przez Rolnikow I Ich Domownikow.pdf
Zalacznik Do Uchwaly Nr Regulamin Handlu.pdf
Projekt Uchwaly Oplata Targowa.pdf
Projekt Uchwaly Popowo Stare.pdf
Projekt Uchwaly Ws Przytapienia Mieszkaniowka Biskupice.pdf
Przystapienie Zalacznik Graficzny Mieszkaniowka Biskupice Napis.pdf
Projekt Uchwaly Ws Przytapienia Letniskowa Perkowo.pdf
Przystapienie Zalacznik Graficzny Letniskowa Perkowo Napis.pdf
Zmianauchwala Statut Gops20221.docx.pdf

Metryczka

wytworzono: 22.02.2022 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 22.02.2022, 08:50 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 15.04.2022, 13:48 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 28

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.04.2022, 13:48 przez: Daniel Kruk Proponowany porządek XLVII Sesja Rady Gminy Przemęt
uaktualniono: 15.04.2022, 13:48 przez: Daniel Kruk Proponowany XLVII Sesja Rady Gminy Przemęt
utworzono: 22.02.2022, 08:50 przez: Daniel Kruk XLVII Sesja Rady Gminy Przemęt