Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia  aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2021 05.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.32.2021 04.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 29.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt PN.0050.27.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 19.2021 z dnia 23 marca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.19.2021 23.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.14.2021 26.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2021 05.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.12.2021 05.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 11.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: odbycia Zebrania Wiejskiego w sołectwie Barchlin w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.11.2021 02.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.9.2021 27.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 19.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 19.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2021 11.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.143.2020 18.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10  o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.142.2020 11.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.139.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 138.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.138.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.137.2020 19.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 132.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2021 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.132.2020 04.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 133.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.133.2020 05.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 121.2020 z dnia 2 października w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.121.2020 02.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 września 2020 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.115.2020 28.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 126.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.126.2020 12.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Siekowie” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.118.2020 29.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 113.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.113.2020 22.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.111.2020 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 101.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2019 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły