Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.16.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.15.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.17.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.18.2019 09.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2019 30.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.11.2019 17.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10.04.2019 r. w sprawie: kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2019 10.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26 marca 2019r. II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha, 1385/23 o pow. 0,1107 ha, 1385/25 o pow. 0,0958 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00049433/2 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha, 517/5 o pow. 0,0855 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00043299/8 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2019 21.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.2.2019 13.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 1.2019 05.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 22.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Perkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.22.2019 27.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Kluczewo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.16.2019 14.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.11.2019 30.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR  10.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.10.2019 30.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.8.2019 29.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.13.2019 06.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 29.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 29.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. obsługi Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 roku w spr. powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2019 w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadań w 2019 i 2020 roku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 02.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie 3.2109 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały Nr LV/370/18 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły