Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.62.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2020 17.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2020 10.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 54.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.54.2020 10.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2020 16.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 52.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego, wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz Koordynatora gminnego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2020 08.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2020 05.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 50.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.50.2020 29.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 48.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22.05.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04.11.2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2020 22.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 46.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.46.2020 15.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 45.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.45.2020 13.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.40.2020 24.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.43.2020 29.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów wraz z budową kanalizacji deszczowej” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2020 27.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 34.2020 z dnia 26 marca 2020r. w sprawie przyjęcia na lata 2020-2022 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.34.2020 26.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.36.2020 08.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 29.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.29.2020 23.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.31.2020 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0028.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.27.2019 18.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019 sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 74.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 99.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.99.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 100.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.100.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.26.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.25.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II-gich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.24.2020 06.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 21.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.21.2020 27.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom – szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2020 31.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Sokołowicach” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.15.2020 31.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły