Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.139.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 138.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.138.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.137.2020 19.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 132.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2021 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.132.2020 04.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 133.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.133.2020 05.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 121.2020 z dnia 2 października w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.121.2020 02.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 września 2020 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.115.2020 28.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 126.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.126.2020 12.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Siekowie” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.118.2020 29.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 113.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.113.2020 22.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.111.2020 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 101.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2019 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 83.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 82.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.82.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior+ oraz Klubu Senior+” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” nr 61.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 25.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.43.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 110.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2020 r.   Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 kwietnia 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 24.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 105.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Barchlin Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.105.2020 25.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 42.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2020 25.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 103.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.103.2020 24.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 102.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wylotami do Jeziora Osłonińskiego) w miejscowości Osłonin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.102.2020 24.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 108.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.108.2020 31.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 72.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.72.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły