Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 113.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.113.2020 22.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.111.2020 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 101.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2019 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 83.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 82.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.82.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior+ oraz Klubu Senior+” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” nr 61.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 25.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.43.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 110.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2020 r.   Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 kwietnia 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 24.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 105.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Barchlin Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.105.2020 25.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 42.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2020 25.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 103.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.103.2020 24.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 102.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wylotami do Jeziora Osłonińskiego) w miejscowości Osłonin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.102.2020 24.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 108.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.108.2020 31.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 72.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.72.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.71.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 70.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.70.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2020 17.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 98.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Wieleń Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.98.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 97.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Starkowo. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.97.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 96.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Solec Nowy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.96.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 95.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Solec. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.95.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 94.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Sokołowice. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Siekówko. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły