Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 45.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 45.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 44.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 44.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 43.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 39.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.39.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 38.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.38.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.37.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 36.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiącej mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.36.2022 06.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2022 20.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.28.2022 30.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.27.2022 30.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.26.2022 30.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.25.2022 30.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie 17/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Bucz i Nowa Wieś stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.17.2022 11.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 13.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2022 18.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2022 14.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2022. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2022 14.01.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 94.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego Nr 31/gmina/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2021 22.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego Nr 31/gmina/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2021 22.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 92.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 roku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2021 20.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050..88.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2022 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2021 02.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 77.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Popowo Stare, Radomierz, Starkowo, Bucz, Mochy, Nowa Wieś, Poświętno oraz Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 76.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 października 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska dyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.76.2021 06.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 57.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 września 2021 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2021 09.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2021 01.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 65.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.65.2021 01.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2021 30.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2021 24.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2021 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły