Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.53.2021 21.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji jednostki oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 52.2021Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 49.2021WÓJTA GIMNY PRZEMĘTz dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.49.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.47.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 50.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.50.2021 08.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Osłonin oraz Przemęt stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 09 czerwca 2021 r.w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.40.2021 09.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.41.2021 09.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 o powierzchni użytkowej 102,81 m kw. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.37.2021 14.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia  aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2021 05.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.32.2021 04.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 29.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt PN.0050.27.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 19.2021 z dnia 23 marca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.19.2021 23.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.14.2021 26.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2021 05.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.12.2021 05.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 11.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: odbycia Zebrania Wiejskiego w sołectwie Barchlin w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.11.2021 02.02.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.9.2021 27.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 19.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 19.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2021 11.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.143.2020 18.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10  o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.142.2020 11.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.139.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 138.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.138.2020 27.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.137.2020 19.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły