Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 20.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.20.2024 26.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.18.2024 13.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 11.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego do zadań  z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.11.2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 3.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.3.2024 02.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków wydzielonych do zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2024  02.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 2.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.2.2024 02.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 10.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.10.2024 10.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 9.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2024. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.9.2024 17.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami o nr ewidencyjnym 1021/2, 1021/3, 1020/14, 1020/15, 1020/16, 1020/17, 1020/18, 1020/19, 1020/20, 1020/21 i 1020/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaszczor gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2024 05.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2024 12.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 97.2023 z dnia 11 października 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku     w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących  własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 97.2023 11.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących  własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 6.2024 04.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Przemęt pn. „Statuetka KRYSZTAŁOWA KONWALIA” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.5.2024 03.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 123.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.123.2023 29.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 117.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2024 roku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.117.2023 19.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 116.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr 696 w Przemęcie oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 1385/35 i 1385/40 w Mochach. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.116.2023 11.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 114.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określania zasad obejmowania honorowym patronatem przez Wójta Gminy Przemęt przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.114.2023 05.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.115.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy Przemęt i powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.115.2023 08.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 110.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych na terenie gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.110.2023 05.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 113.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 grudnia 2023 roku uchylające zarządzenie w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości położonej w Przemęcie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 o powierzchni 500 m², stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 599 zabudowaną budynkiem siłowni wraz z wyposażeniem. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.113.2023 04.12.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.109.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy Przemęt i powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.109.2023 17.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 106.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.106.2023 15.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 105.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: utworzenia i funkcjonowania gminnego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.105.2023 10.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 96.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 października 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości położonej w Przemęcie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 o powierzchni 500 m², stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 599 zabudowaną budynkiem siłowni wraz z wyposażeniem. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.96.2023 10.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 85.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.85.2023 27.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 84.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.84.2023 25.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 94.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 9 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia Pana Piotra Kamińskiego wicedyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 9 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia Pani Katarzyny Wiśniewskiej dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 92.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 9 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia Pana Bartłomieja Górnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 9 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia Pani Małgorzaty Kicińskiej dyrektora Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Kluczewie do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2023 09.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły