Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 94.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego Nr 31/gmina/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2021 22.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego Nr 31/gmina/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2021 22.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 92.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 roku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2021 20.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050..88.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2022 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2021 02.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 77.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Popowo Stare, Radomierz, Starkowo, Bucz, Mochy, Nowa Wieś, Poświętno oraz Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2021 18.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 76.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 października 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska dyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.76.2021 06.10.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 57.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 września 2021 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2021 09.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2021 01.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 65.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.65.2021 01.09.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2021 30.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2021 24.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2021 20.08.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.53.2021 21.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji jednostki oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 52.2021Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 49.2021WÓJTA GIMNY PRZEMĘTz dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.49.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.47.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 50.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.50.2021 08.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Osłonin oraz Przemęt stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2021 24.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 40.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 09 czerwca 2021 r.w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.40.2021 09.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.41.2021 09.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 o powierzchni użytkowej 102,81 m kw. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.37.2021 14.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia  aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2021 05.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.32.2021 04.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 29.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 28.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt PN.0050.27.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły