Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 92.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2024 19.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2024 19.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 90.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.90.2024 19.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 89.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Siekówko Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.89.2024 17.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 czerwca 2024 roku zmieniające zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie odbycia zebrania w Sołectwie Perkowo. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.88.2024 17.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 86.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu jej pracy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2024 12.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 83.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 390/3 w Solcu oraz trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1385/40 w Mochach. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2024 11.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 85.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Perkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.85.2024 12.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w sołectwie Poświętno Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2024 05.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Popowo Stare Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2024 05.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 76.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie: procedury oraz wzorów dokumentów dotyczących przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.76.2024 29.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 78.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Siekówko Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2024 05.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.47.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 46.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.46.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 42.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2024 06.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 72.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Nowa Wieś Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.72.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Sokołowice Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.71.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 70.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Wieleń Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.70.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Mochy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Radomierz Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 67.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Solec Nowy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.67.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Osłonin Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 65.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Perkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.65.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Kaszczor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.64.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Olejnica Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Górsko Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.62.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Starkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Solec Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Biskupice Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Borek Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły