Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.31.2020 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0028.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.27.2019 18.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019 sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 74.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 99.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.99.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 100.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.100.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.26.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.25.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II-gich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.24.2020 06.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 21.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.21.2020 27.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom – szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2020 31.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Sokołowicach” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.15.2020 31.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie dróg gminnych, ścieżek i skwerach gminy Przemęt.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.12.2020 24.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 14.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021, wraz terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.14.2020 31.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.11.2020 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.10.2020 17.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2020 14.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2020 10.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.5.2020 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 2.2019 z 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanychz przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 i 517/5. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.2.2020 07.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.1.2020 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 105.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.105.2019 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 104.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.104.2019 20.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 97.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.97.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 96.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.96.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 95.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.95.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 94.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 92.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 listopada 2019 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 87.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.87.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły