Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 44.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  17.07.2019 r. w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.44.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.2.2019 10.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.40.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Radomierz Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.41.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.39.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.38.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwałyNR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowejna dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.37.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 3.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.34.2019 28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odbycia zebrania Wiejskiego w sołectwie Solec. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.21.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.20.2019  22.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Przemęt dla organizacji pozarządowych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.6.2019  03.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego ds. strajku nauczycieli w przedszkolach i szkołach dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2019 08.04.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.15.2019 07.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.36.2019 28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.19.2019  22.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2019  28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.32.2019  28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.20.2019  28.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.19.2019  23.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 czerwca 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.24.2019 07.06.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 czerwca 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.22.2019 07.06.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G,miny Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.9.2019   15.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.25.2019   12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.23.2019 07.06.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.14.2019  06.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazywania upoważnienia głównym księgowym jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.10.2019  16.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.5.2019  03.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.26.2019  12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.35.2019 28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.31.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły