Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 280/3 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.10.2023 05.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.5.2023 02.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.3.2023 02.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”. Obwieszczenia RS.602.1.2023 02.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.1.2023 30.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.19.2022 26.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowości Perkowo i w miejscowości Siekowo w gminie Przemęt Obwieszczenia RS.6220.7.2023 26.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.5.2023 23.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz. Obwieszczenia RS.6220.4.2023 15.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wolsztyna dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 661/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 15.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.1.2023 19.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia organom opiniującym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn. Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.19.2022 18.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa instalacji fotowoltaicznej pn. Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.19.2022 18.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.5.2023 05.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wygaśnięcia decyzji Wójta Gminy Przemęt znak RS.6220.14.2021 z dnia 02.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowości Perkowo i w miejscowości Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.7.2023 08.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Przemęt znak RS.6220.14.2021 z dnia 02.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowości Perkowo i w miejscowości Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.7.2023 04.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.3.2023 04.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wolsztyna dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 661/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 18.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 24.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.1.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Sławy dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 661/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.20.2022 23.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.5.2023 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz. Obwieszczenia RS.6220.4.2023 09.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.3.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 06.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MOCHY, w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.18.2022 06.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły