Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.13.2024 28.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.13.2024 27.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 27.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 34/2 w Siekówku, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.7.2024 23.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającego na celu zmianę użytkowania terenu, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, na działce inwestycyjnej nr 931/18 obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.2.2024 21.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydzielenie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, na działce o nr ewidencyjnym 296/2 w miejscowości Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.30.2023 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/5 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.8.2024 16.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ KR realizowanego na części działki nr 388/1 obręb Bucz. Obwieszczenia RS.6220.26.2023 16.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ KI II realizowanego na części działki nr 388/1 obręb Bucz. Obwieszczenia RS.6220.25.2023 16.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji na działkach 692/8, 692/7 oraz 692/5 realizowanego w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.9.2024 14.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej instalacji technicznej na potrzeby zasilania energią elektryczną istniejącego zakładu produkcyjnego, w postaci odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej do 1000 kWp, zaplanowanego wyłącznie na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr ewid. 881 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.6.2024 13.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.19.2023 09.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 2841/3 w Przemęcie, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.4.2024 09.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 798/40 w Przemecie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.31.2023 09.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7  budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 34/2 w Siekówku, gmina Przemęt, powiat wolsztyński Obwieszczenia RS.6220.7.2024 08.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej „Borek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 110 o mocy do 5 MW obręb Borek, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.33.2023 06.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcie polegające budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 765/7 w miejscowości Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.10.2024 06.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 89 i 99 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.21.2022 06.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pola kempingowego, toalety ogólnodostępnej, otwartej kuchni plenerowej, placu zabaw, zaplecza parkingowego, elementów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej planowanego w części działki ewidencyjnej 250/1 w miejscowości Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.5.2024 02.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 798/40 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.31.2023 02.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydzielenie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, na działce o nr ewidencyjnym 296/2 w miejscowości Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.30.2023 02.05.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez zwiększenie obsady zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich oraz zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez budowę nowego budynku, realizowanego na działkach nr 44, 45, 1029, 1030 obręb Kluczewo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.1.2024 29.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 867/11 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.32.2023 26.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/5 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.8.2024 28.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/5 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.8.2024 26.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 7  budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 34/2 w Siekówku, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.7.2024 26.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.23.2023 25.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pola kempingowego, toalety ogólnodostępnej, otwartej kuchni plenerowej, placu zabaw, zaplecza parkingowego, elementów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej, planowanego w części działki ewidencyjnej 250/1 w miejscowości Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.5.2024 25.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewidencyjnej 73/1 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński woj. Wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.3.2024 24.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu  mającego na celu zmianę użytkowania terenu, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, na działce inwestycyjnej nr 931/18 obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.2.2024 24.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły