Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.11.2023 28.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 27.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/1 w Przemęcie. Obwieszczenia RS.6220.21.2023 23.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchlin, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.18.2023 23.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 820 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.24.2023 23.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.23.2023 23.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja Burmistrza Wolsztyna w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 666/1, 667, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 14.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wolsztyna dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 666/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 14.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.19.2023 17.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.23.2023 16.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/1 w Przemęcie. Obwieszczenia RS.6220.21.2023 14.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 270/2 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.22.2023 14.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 820 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.24.2023 10.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntów 621/2, 621/3 i 622/3 obręb Włoszakowice, położonych w Boszkowie-Letnisku, gmina Włoszakowice. Obwieszczenia RS.6220.20.2023 31.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gr. 985/2 w Kaszczorze, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.16.2023 09.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Górsko X w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 194/2, 195/2, 196/2, 197/1, 197/3 i 198/1, 198/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.9.2023 09.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego MOCHY AS I planowanego na działkach ewidencyjnych nr 728/1, 749/2, 883/2 oraz części działek nr 748, 752, 739/4, 750, 739/2, 749/1, 883/1, 754/2, 754/3, 726, 727 położonych w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.15.2023 08.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko X w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 194/2, 195/2, 196/2, 197/1, 197/3 i 198/1, 198/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.9.2023 03.11.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 830 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.23.2023 31.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gr. 985/2 w Kaszczorze, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.16.2023 31.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 270/2 w Przemęcie”. Obwieszczenia RS.6220.22.2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wolsztyna dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 666/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 10.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.11.2023 30.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 27.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 843/1 w Przemęcie. Obwieszczenia RS.6220.21.2023 25.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu do organów o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.19.2023 18.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.26.2021 18.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 280/3 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.10.2023 19.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gr. 985/2 w Kaszczorze, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.16.2023 12.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego MOCHY AS I. Obwieszczenia RS.6220.15.2023 12.10.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły