Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Michał Żok Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 06.05.2019 Szczegóły
Anna Kruk-Styzińska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 16.04.2019 Szczegóły
Arleta Thiel Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Ilona Klecha Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Iwona Stodolna Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Joanna Kotlarska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 23.02.2019 Szczegóły
Małgorzata Kurzawa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 26.04.2019 Szczegóły
Marta Sobierajska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018 25.04.2019 Szczegóły