Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Marta Sobierajska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2023 29.05.2024 Szczegóły
Gabriela Skoracka Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 26.08.2022 Szczegóły
Joanna Kotlarska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 01.08.2022 Szczegóły
Karolina Cholewa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.08.2022 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Anna Kruk-Styzińska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Małgorzata Kurzawa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Gabriela Skoracka Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Natalia Chomska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Arleta Thiel Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Iwona Stodolna Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Ilona Klecha Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Karolina Cholewa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.05.2023 Szczegóły
Anna Kruk-Styzińska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 25.04.2022 Szczegóły
Arleta Thiel Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 26.04.2022 Szczegóły
Ilona Klecha Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 27.04.2022 Szczegóły
Iwona Stodolna Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 28.04.2022 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 26.04.2022 Szczegóły
Joanna Kotlarska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 28.04.2022 Szczegóły
Marta Sobierajska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 26.04.2022 Szczegóły
Małgorzata Kurzawa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 25.04.2022 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2021 29.04.2022 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 28.04.2021 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 21.04.2021 Szczegóły
Małgorzata Kurzawa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 28.04.2021 Szczegóły
Ilona Klecha Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 29.04.2021 Szczegóły
Iwona Stodolna Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 27.04.2021 Szczegóły
Marta Sobierajska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 26.04.2021 Szczegóły
Anna Kruk-Styzińska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 20.04.2021 Szczegóły