Anna Dobrowolska-Hylak

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów
  z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta, Skarbnikiem Gminy i Sekretarzem Gminy bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów.
 2. Udzielanie pełnej informacji w zakresie:
  • rodzaju, miejsca i trybie załatwiania spraw;
  • danych o gminie (charakterystyka, statystyka, układ komunikacyjny itp.)
 3. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy poprzez:
  • zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i elektronicznej;
  • obsługę skrzynki @ Wójta Gminy, faksu, kserokopiarki, skanera oraz innych urządzeń biurowych;
  • działania sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • ustalanie harmonogramu pracy i zajęć Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy oraz koordynowanie terminarzy spotkań, konferencji, narad itp.
 4. Organizowanie obsługi oficjalnych wizyt, delegacji i innych ważnych spotkań i narad
  a w szczególności:

  • przygotowanie propozycji programu oraz upominków okolicznościowych,
  • zorganizowanie noclegów i wyżywienia.
 5. Przygotowywanie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
 6. Udział w redagowaniu oraz nadzorowaniu strony internetowej gminy -www.przemet.pl.
 7. Prowadzenie rejestru:
  • zarządzeń Wójta Gminy,
  • zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika jednostki,
  • upoważnień i pełnomocnictw.
 8. Koordynowanie zadań redakcyjnych związanych z wprowadzaniem informacji wytworzonych przez pracowników Urzędu na stronie internetowej gminy – przemet.pl oraz stronie wewnętrznej urzędu – intranet.pl.
 9. Sporządzanie notatek prasowych.
 10. Wystawianie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie rejestru.
 11. Prowadzenie dokumentacji w zakresie używania obcych środków transportowych.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego spółek gminnych.
 13. Przygotowywanie oświadczeń o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych dla Wójta i Zastępcy Wójta.
 14. Przygotowywanie ewidencji przebiegu pojazdu dla Wójta i Zastępcy Wójta.
 15. Gromadzenie dokumentacji w zakresie:
  • udostępniania informacji publicznej,
  • badań ankietowych,
  • pracy Wójta z Radą Społeczną.
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia.
 16. Prowadzenie ewidencji kluczy oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką kluczami.
 17. Prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek, zlecanie wykonania pieczęci i pieczątek, nadzór nad ich przechowywaniem, oraz likwidacja pieczęci zużytych.
 18. Prowadzenie ewidencji zamówionej prasy oraz wydawnictw książkowych dla Urzędu Gminy
  a także zamawianie prasy i wydawnictw książkowych dla Wydziału Organizacyjnego.
 19. Wywieszanie flag z okazji świąt państwowych i wydarzeń okolicznościowych.
 20. Prowadzenie ewidencji wyposażenia:
  • sekretariatu;
  • biura Wójta Gminy;
  • biura Zastępcy Wójta.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 09:01 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 02.07.2020, 08:04 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 295

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.07.2020, 08:04 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
uaktualniono: 04.05.2020, 11:41 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
uaktualniono: 11.02.2020, 20:33 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
uaktualniono: 30.05.2019, 10:45 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
uaktualniono: 30.05.2019, 10:43 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
uaktualniono: 30.03.2019, 17:37 przez: Liwia Sterna Anna Dobrowolska-Hylak
utworzono: 19.02.2019, 08:23 przez: Joanna Skrzypczak Anna Dobrowolska-Hylak