Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
OR.VII PETYCJE DO RADY GMINY PRZEMĘT Petycje do Rady Gminy Przemęt Wydział Organizacyjny 14 czerwca 2019 Szczegóły
OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego Wydział Organizacyjny 24 kwietnia 2019 Szczegóły
OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Wydział Organizacyjny 24 kwietnia 2019 Szczegóły
OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Informacja Publiczna Wydział Organizacyjny 24 kwietnia 2019 Szczegóły
OR.V SKARGI I WNIOSKI Skargi i wnioski Wydział Organizacyjny 18 kwietnia 2019 Szczegóły
OR.IV PETYCJE Petycje Wydział Organizacyjny 18 kwietnia 2019 Szczegóły
OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY Sprawy kadrowe Wydział Organizacyjny 18 kwietnia 2019 Szczegóły