Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do urządzenia wodnego, tj. wprowadzaniu ścieków, powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem BK 44 z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 385/6 obręb Sączkowo [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.159.2021.PK 29.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły