Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
RS. X UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1 lutego 2023 Szczegóły
RS.I DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS.II ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS.III ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) Zagospodarowanie przestrzenne,
Środowisko
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS.IV ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły
RS.IX POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH Środowisko Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 grudnia 2022 Szczegóły