Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU Sprawy społeczne Urząd Stanu Cywilnego 15 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.IX POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Sprawy społeczne Urząd Stanu Cywilnego 15 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY Sprawy społeczne Urząd Stanu Cywilnego 15 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 10 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 6 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 6 kwietnia 2019 Szczegóły
USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA Stan cywilny Urząd Stanu Cywilnego 6 kwietnia 2019 Szczegóły